Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er et vidt spekter av teknologier som gjør at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov kan klare seg bedre selv og bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet. Teknologien skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort. Velferdsteknologi kan deles inn i tre kategorier:

  • Mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg
  • Velferdsteknologiske løsninger i hjemmet
  • Velferdsteknologi i offentlige og private omsorgsbygg og sykehus

En tryggere hverdag
Velferdsteknologi kan være smarthusløsninger, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter for daglig husarbeid og pleie, systemer for overvåking av sykdommer, og tilpassede kommunikasjons- og servicesystemer. Valg av løsninger må tilpasses brukernes behov.

Frigjør de varme hendene
Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal understøtte helsepersonell i deres daglige virke og derved frigjøre tid til omsorg og menneskelig kontakt. De velferdsteknologiske løsningene bidrar til å frigjøre tid for de ansatte, ved å forenkle prosesser og praktiske gjøremål.  

Faktahefte

Faktahefte om velferdsteknologi kan lastes ned her.