Regelverk

I og med at myndighetene stiller krav, er det viktig å være oppdatert på gjeldende forskrifter. Nelfo hjelper deg å være oppdatert på gjeldende lovverk. Innenfor mange myndighetsområder er det vanlig å referere til standarder for å oppfylle krav i forskrift. Dette gjelder også innenfor ekom.

Foto: Eltel

Lover og forskrifter
Samferdselsdepartementet (SD) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er myndigheter på ekomområdet. De har fastsatt ca 30 forskrifter, men det er fem som er særdeles viktige for installatørbransjen.

Disse forskriftene er delt i 2 to forskriftshefter; "Ekomforskrifter for installatøren del 1 og del 2.» Del 1 er klar nå og inneholder EMC-forskriften og fribruksforskriften. EMC-forskriften er oppdatert p.ga. nytt EMC-direktiv som trådte i kraft 20.april 2016. Fribruksforskriften gir en generell tillatelse til å bruke noen frekvenser på bestemte vilkår. Del 2 inneholder autorisasjons-, ekom- og elsikkerhetsforskriftene som alle er under revisjon og ventelig blir fastsatt høsten 2016. Verken SD og Nkom gir ikke ut veiledninger til forskriftene, men Nelfo har lagt til en Nelfo-kommentarer til hver av forskriftene.

Forskriftene  kan kjøpes i Nelfos nettbutikk.


Normer - NEK 700

NEK 700 er Nkoms referansenormer for å tilfredsstillederes forskrifter. NEK 700 er en samling enkeltnormer samlet i 3 serier; NEK 701-703.

Her finner du mer informasjon om NEK 700

Her kan du kjøpe NEK 700:2016 


Kameraovervåking
Kameraovervåking berører personvernet og er derfor lovregulert. Datatilsynet forvalter dette regelverket: