Kameraovervåking

Kameraovervåking benyttes både for overvåking i det offentlige rom og innen ulike byggkategorier som for eksempel næringsbygg, kjøpesentre og hoteller. Kompetanse i både rådgiver- og installatørleddet er viktig for at installasjonen blir slik kunden forventer. Kameraovervåking berører personvernlovgivning, og Datatilsynet stiller derfor krav. Nelfo  hjelper deg å imøtekomme disse kravene.

EKOM autorisasjon og kameraer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Krever at alle installasjoner som sender og/eller mottar kommunikasjons signaler, må ha autoriasjon (EKOM autoriasjon). Mange kamerainstallasjoner i dag kan fort komme i denne kategorien. Les mer om EKOM og autorisasjon på våre EKOM sider

5 Sikre kameraovervåking
Det opprinnelige 5 Sikre boligdokumentasjon er utvidet og tilpasset til kameraovervåking med rapport fra risikovurdering og rapport fra sluttkontroll.

Les mer om 5 Sikre.

Datatilsynet
Du kan lese mer om kameraovervåking på Datatilsynets hjemmesider.

Bok
Bestill Elforlaget bok om kameraovervåking

Bransjenormen
Her kan du lese hele bransjenormen for kameraovervåking.

Skilting av kameraovervåket område
Datatilsynet krever at det skal varsles om at området er kameraovervåket. Som et hjelpemiddel for å utføre korrekt merking, har Nelfo  bidratt til etablering av nettstedet kameraskilt.no

På dette nettstedet er det 3 størrelser på skiltet

  • størrelse 1 (210x1450 mm), inngangsdører og innvendig i bygninger o.l
  • størrelse 2 (300x200 mm), kjøreporter, gangveier, dører o.l
  • størrelse 3 (600x400 mm), bommer, porter innkjøring til bensinstasjoner o.l