Ekom

Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester fra det offentlige, næringslivet og privatpersoner. Ved store naturkatastrofer er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige fagfolk innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer.

Foto: Eltel

Ekomentreprenører
EKOM autoriserte foretak, og kvalifisert person for EKOM, har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som "ekomentreprenører". Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, kommende 5G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Kompetansekravene for ekomentreprenør er fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Dette kan tas gjennom ordinær fagskoleutdanning, heltid eller deltid, eller gjennom nettkurs.

Nelfo Intro grunnleggende Ekom med NEK 700

Nelfo har laget ett grunnleggende Ekom med NEK 700 for installatøren. Her kan du få en intro til området, eller om du trenger litt oppfriskning i fagtermer og nyheter i NEK 700 serien. Les mer om kurset her.   

Nettkurs
Sjekklistene og delnormen NEK700A blir gjennomgått i Nelfos nettkurs. Vær forberedt på tilsynsbesøk og lever dokumentasjon i henhold til krav. Mer informasjon og bestilling av nettkurset her

Krav om ekomnettautorisasjon og installasjon i henhold til NEK 700 serien
For autorisasjon se (autorisasjonsforskriften

 Det finnes flere fagskolekurs som gir nødvendige studiepoeng.

Ved bestått eksamen fra disse, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Nkoms autorisasjonsforskrift, kan man søke om å bli autorisert installatør innen ekom. 

Flere fagskoler har implementert EKOM i ordinær fagskoleutdanning, og man får EKOM kompetanse sammen med lavspennings kompetanse via ordinær utdanning. Ett prosjekt med integrering av EKOM i ordinær elkraftutdanning sammen med Nelfo, DSB, Nkom, Norsk Industri og Energi Norge, er gjort ved følgende fagskoler som har implementert dette i sin utdanning:

Fagskolen Innlandet (Gjøvik)

Fagskolen Sogn og Fjordane (Førde)

Fagskolen Vestfold (Horten)

Fagskolen Tinius Olsen (Kongsberg) 

Fagskolen i Telemark

For de som allerede har elektrorelatert fagskole og trenger EKOM/ENA studiepoeng, kan studie på nett være ett alternativ. 

Fagskolen i Telemark (Nettkurs). 

NEK 700 serien

Ekom anlegg prosjekteres og monteres i henhold til NEK 700 serien. Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Har du spørsmål knyttet til NEK 700? Skjermet eller uskjermet kabel? Størrelse på stativer? El og EKOM i same skap? NEK har laget en spørsmål og svar side. Her finner du også tilsvarende for NEK 400, NEK 399 med flere.   

Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.

Krav til autorisert virksomhet og kvalifisert person, er beskrevet i autorisasjonsforskriften. Virksomheten skal kunne dokumentere praksis og kompetanse på prosjektering av private eller offentlige nett. Autorisert virksomhet skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. Kvalifisert person skal ha utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag, samt ett års dokumentert relevant praksis. Det stilles også krav til montør, utførelse og dokumentasjon.  

Til dokumentasjon har Nelfo laget flere skjemaer for ekom som en utvidelse til Nelfo 5 sikre - dokumentasjon.

Om autorisasjon fra Nkom

Bøker
Nelfo tilbyr bøker, normer, nettkurs og opplæringsfilmer innen ekom.

Håndbøker
Her er en oversikt over aktuelle håndbøker fra Elforlaget innen fagområdet ekom.