Ekom

Myndighetene innførte krav til autorisasjon i forbindelse med starten på fri konkurranse i telemarkedet. Det var særskilte krav for tele-, kabel-TV og radioautorisasjoner. Fra og med 1.1.2012 ble disse klassene slått sammen til en ekomnett installatør, og kompetansekravene endret til fagskole innen utdanningsprogram elektro med ekommodul. Nelfo tilbyr kurs, bøker og opplæringsfilmer innen ekom.

Foto: Eltel

Ekomentreprenører
Ekomnettinstallatørerer har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som "ekomentreprenører". Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Avhengige av ekom
Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og mer kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester for det offentlige, privat næringsliv, privatpersoner og underholdning. Når for eksempel store naturkatastrofer inntrer, er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige medarbeidere innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer.

Håndbøker
Her er en oversikt over aktuelle håndbøker fra Elforlaget innen fagområdet ekom.

Fagskole kurs med studiepoeng for EKOM autorisasjons teori

Det finnes forskjellige fagskolekurs som gir studiepoeng. 

Fagskolene tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra disse, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM.

Fagskolen i Telemark

Steinkjer fagskole

Om autorisasjon fra Nkom

Nettkurs
Sjekklistene og delnormen NEK700A blir gjennomgått i Nelfos nettkurs. Vær forberedt på tilsynsbesøk og lever dokumentasjon i henhold til krav. Mer informasjon og bestilling av nettkurset her