Ekom

Myndighetene innførte krav til autorisasjon i forbindelse med starten på fri konkurranse i telemarkedet. Det var særskilte krav for tele-, kabel-TV og radioautorisasjoner. Fra og med 1.1.2012 ble disse klassene slått sammen til en ekomnett installatør, og kompetansekravene endret til fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Nelfo tilbyr også, bøker, normer, nettkurs og opplæringsfilmer innen ekom.

Foto: Eltel

Ekomentreprenører
Ekomnettinstallatørerer har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som "ekomentreprenører". Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Avhengige av ekom
Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og mer kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester for det offentlige, privat næringsliv, privatpersoner og underholdning. Når for eksempel store naturkatastrofer inntrer, er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige medarbeidere innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer.

Håndbøker
Her er en oversikt over aktuelle håndbøker fra Elforlaget innen fagområdet ekom.

Fagskole kurs med studiepoeng for EKOM autorisasjons teori

Det finnes forskjellige fagskolekurs som gir studiepoeng. 

Enkelte fagskoler tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra disse, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM.

Foreløpig er Nelfo kun kjent med kurs listet under. Ved tips om flere vil vi legge det inn her. 

Fagskolen i Telemark (Nettkurs)

Krav om ekomnettautorisasjon (autorisasjonsforskriften

Ekom anlegg prosjekteres og monteres i henhold til NEK 700 serien.

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.

Krav til autorisert virksomhet, er beskrevet i autorisasjonsforskriften. Virksomheten skal kunne dokumentere praksis og kompetanse på prosjektering av private eller offentlige nett. Autorisert virksomhet skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. Kvalifisert person skal ha utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag, samt ett års dokumentert relevant praksis. Det stilles også krav til montør, utførelse og dokumentasjon.  

Til dokumentasjon har Nelfo laget flere slike skjemaer for EKOM som en utvidelse til Nelfo 5 sikre - dokumentasjon.

Om autorisasjon fra Nkom

Nettkurs
Sjekklistene og delnormen NEK700A blir gjennomgått i Nelfos nettkurs. Vær forberedt på tilsynsbesøk og lever dokumentasjon i henhold til krav. Mer informasjon og bestilling av nettkurset her