Alarminstallasjoner

Brannalarmanlegg beskrives i TEK17 som lovpålagte installasjoner for definerte bygningskategorier der røykvarslere ikke er tilstrekkelige. Dette skal gi tidlig deteksjon og varsling og bidra til effektiv evakuering av bygninger. Innbrudds- og adgangskontrollanlegg er viktige sikkerhetsinstallasjoner som bidrar til å sikre liv og verdier.

Teknisk forskrift setter krav
Kravene til brannalarmanlegg er gitt i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK).
I disse forskriftene gis beskrivelse på hvilke bygningstyper det kreves brannalarmanlegg i. Risikoklassen bestemmer hvordan branndeteksjonen skal være. Hovedregelen er at byggverk i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige.

TEK bruker henvisning til standarder som preaksepterte ytelser for å tilfredstille forskriftskravene. Brannalarmanlegg som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 vil tilfredsstille forskriftens krav til brannalarmanlegg. Veiledning brannalarmanlegg kompetansekrav.

Se også aktuelle veiledninger.

Søk om sentral godkjenning
For prosjektering og installasjon av brannalarmanlegg kan det søkes om sentral godkjenning. Dette er en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner. Dette sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak.

Lovverk brannalarmanlegg
Krav om brannalarmanlegg er gitt i TEK 17 §11, og om sentral godkjenning i SAK 10 §13

Adgangskontroll

Adgangskontrollanlegg (tilgangskontroll) på arbeidsplassen er blitt stadig mer vanlig. Slike anlegg berører personvernet og Datatilsynet regulerer kravene for dette. 

EKOM autorisasjon og alarmanlegg

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Krever at alle installasjoner som sender og/eller mottar kommunikasjons signaler, må ha autoriasjon (EKOM autoriasjon). Mange alarminstallasjoner i dag kan fort komme i denne kategorien. Les mer om EKOM og autorisasjon på våre EKOM sider