IKT

Et velfungerende samfunn benytter IKT som verktøy for å effektivisere og utvikle nye tjenester. Nelfos medlemsbedrifter har en betydelig rolle innen et bredt spekter av IKT-tjenester og installerer anlegg og nett i tråd med kunde- og myndighetskrav.

Foto: Eltel, Fotolia, Relacom

Alarminstallasjoner

Sikkerhetsinstallasjoner som brann- og innbruddsalarm og adgangskontroll bidrar til å sikre liv og verdier og skape trygghetsfølelse

Kameraovervåking

Kamerainstallasjoner brukes for overvåking både på privat og offentlig grunn. Siden den berører personvernet stiller Datatilsynet krav til anleggseier.

5 Sikre

5 Sikre er utvidet til å gjelde flere fag enn elsikkerhet - blant annet ekom og kameraovervåkning.

Regelverk

Nelfo hjelper våre medlemsbedrifter med å være oppdatert på gjeldende regelverk. Her har vi samlet de viktigste innenfor fagområdet.

IKT Kurs

Her finner du en oversikt over relevante kurs hos nelfoskolen innen IKT faget.

Ekom

Ekom omhandler all overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data i kabel eller som radiosignaler. Myndighetene stiller krav til markedsaktørene.

Veiledninger

Nelfo har utarbeidet et forenklet skjema for enkle serviceoppdrag med lav risiko og mindre elinstallasjoner.