IKT

Et velfungerende samfunn benytter IKT som verktøy for å effektivisere og utvikle nye tjenester. Nelfos medlemsbedrifter har en betydelig rolle innen et bredt spekter av IKT-tjenester og installerer anlegg og nett i tråd med kunde- og myndighetskrav.

Foto: Eltel, Fotolia, Relacom

Alarminstallasjoner

Sikkerhetsinstallasjoner som brann- og innbruddsalarm og adgangskontroll bidrar til å sikre liv og verdier og skape trygghetsfølelse

Kameraovervåking

Kamerainstallasjoner brukes for overvåking både på privat og offentlig grunn. Siden den berører personvernet stiller Datatilsynet krav til anleggseier.

5 Sikre

5 Sikre er utvidet til å gjelde flere fag enn elsikkerhet - blant annet ekom og kameraovervåkning.

Regelverk

Nelfo hjelper våre medlemsbedrifter med å være oppdatert på gjeldende regelverk. Her har vi samlet de viktigste innenfor fagområdet.

Ekom

Ekom omhandler all overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data i kabel eller som radiosignaler. Myndighetene stiller krav til markedsaktørene.

Veiledninger

Nelfo har utarbeidet et forenklet skjema for enkle serviceoppdrag med lav risiko og mindre elinstallasjoner.