Nye energikrav i bygg - viktig seier for Nelfo

Nelfo vant en viktig arbeidsseier da Stortinget 10. mai ferdigbehandlet de nye energikravene i bygg. Stortinget avviste da representantforslaget fra Venstre og SV som ønsket å reversere energiforsyningskravene tilbake til den gamle TEK10, hvor det var store begrensninger på å bruke direktevirkende elektrisk varme i bygg. Nelfo har siden nyttår lagt ned store ressurser for å få stoppet forslaget, og sammen med bl.a. EL og IT Forbundet, nådde vi til slutt frem med våre viktigste krav.


Med dette anser vi de nye energireglene i bygg som stadfestet. Nye bygg skal bli 20-25% mer energieffektive, bl.a. med bedre tekniske installasjoner, og det er incentiver for å installere solkraft på eller i nærheten av bygningen. I tillegg er anledningen til å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming utvidet. I bygg under 1000 kvm er det ikke lenger noen begrensninger på bruk av elektrisitet til oppvarming, noe som utvider markedet for våre medlemsbedrifter betydelig. I bygg over 1000 kvm skal det benyttes energifleksible systemer som vann- eller luftbåren varme, for en andel av varmebehovet (Stortinget har her bedt om 60%-andel og regjeringen varslet i debatten at de må utrede spørsmålet nærmere før utformingen kan konkluderes).

Utviklingen går i riktig retning, men det er sterke krefter som ønsker å beholde sine gamle privilegier. Samtidig, i en tid hvor byggekostnader er et viktig politisk tema, gir dette viktig drahjelp for helelektriske løsninger. Ikke minst de store boligutbyggerne og byggenæringen er veldig opptatt av denne problemstillingen. For Nelfo gir dette grunnlag for viktige allianser i dette arbeidet.

Les mer på regjeringen.no her

Last ned Nelfos Faktahefte Energilsøninger i bygg her