Ny teknisk forskrift fra 1. juli.

Den nye tekniske forskriften TEK 17 er nå tilgjengelig på Lovdata. -Vi foretar nå de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne. Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kravene i TEK17 gjelder fra 1. juli 2017 og opphever på samme tid kravene i TEK10. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17.  TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene, skriver Lovdata. Energikravene i kapittel 14, som ble endret 1. januar 2016, er uendret. 

Digital hverdag
– TEK17 er et viktig skritt på veien til en digital hverdag. Vi har som mål at plan- og byggesøknadsprossen skal digitaliseres for å gjøre det enklere og raskere å bygge. Det innebærer blant annet at datamaskiner kan kontrollere om tegninger og modeller av et bygg innfrir byggereglene, sier statsråden.

Bedre struktur
Gjennom mange år har det kommet nye krav, som samlet sett har bidratt til å byråkratisere og øke kostnadene ved boligbygging. –Vi fjerner nå krav og vi lemper på krav, uten at dette skal gå på bekostning av viktige kvaliteter og sikkerhet. I tillegg har forskriften fått en bedre struktur med klarere bestemmelser. Dermed er det lettere å vite hvilke regler som gjelder, sier han.

-Det har vært bred involvering i arbeidet med ny forskrift. Vi har hatt fått gode innspill fra både byggenæringen og brukerorganisasjoner i arbeidet, sier Sanner.

Kurs for elektrobransjen
Nelfoskolen har utviklet kurset «Plan og bygningsloven for elektrobransjen». Kurset legger vekt på å gi innsikt og forståelse knyttet til de deler av byggeforskriftene som berører elektrobransjen. Sentrale elementer i kurset er sikkerhet ved brann, energieffektivisering/energiforsyning, FDV-dokumentasjon og sentral godkjenning. 

Les mer på nelfoskolen.no her

Les forskriften på lovdata her

Les veiledningen på dibk.no her