ENØK-støtte til boligeiere

Enova gir støtte til energieffektiviseringstiltak i husholdninger og boligselskaper. Ordningen vil øke investeringene i tiltak som reduserer energiforbruket hos de 2,3 millioner boligeierne i Norge.

Enova gir tilskudd til dem som vil gjøre boligen sin enda bedre å bo i ved at den blir mer energieffektiv. Basert på innsendt faktura eller kvittering som dokumentasjon på kjøpet, som gjøres elektronisk, får boligeier utbetalt støtten til sin konto. For elektrobransjen er følgende tiltak mest aktuelle; varmestyringssystem, varmepumpe luft – vann, solfanger og elproduksjon.

Last ned brosjyren "Tre klikk til lavere strømregning - få støtte fra Enova" her

Les mer om Enova-tilskuddet her