Energi og klima

Energieffektivisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå EUs og Norges klimamål. Nelfo bidrar til utvikling og implementering av fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering.

Energieffektivisering er et at de viktigste miljøtiltakene

Sparingsmuligheter

Energibruken i boliger kan reduseres med 34 prosent
34%

Med riktige sparetiltak kan energibruken i private husholdninger reduseres med opptil 34 prosent. (Tall fra Bellona og Siemens)

Strømsparing

Med tilbud om skattelette vil to av tre energieffektivisere boligeien
2 av 3

To av tre boligeiere vil gjennomføre strømsparingstiltak i hjemmet sitt, dersom de får skattelette for dette. (Tall fra Sentio Research)

Lavere energibruk

Total energibruk i 2015 var 76 900 GWh - en økning på 1200 GWh i forhold til året før.
76 900

Tall fra SSB

Økt verdiskaping

Grønn næringsutvikling vil kunne utløse over 16 000 nye arbeidsplasser
16000

Norge kan bli et fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling i følge en rapport utarbeidet av ADAPT Consulting og Xynteo i mai 2016.

ENØK-støtte til boligeiere

ENØK-skattefradrag er en ordning som gir skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i husholdninger og boligselskaper.

Nye energikrav i nye bygg

Nye energikrav sikrer at nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer energieffektive. Det gis større mulighet til bruk av elektrisitet.

Energimeldingen - viktig gjennomslag for Nelfo

Stortingsmeldingen om energipolitikk ble lagt frem i april. Det er nå klart at det skal innføres et eget mål for energieffektivisering i bygg.

Teknologi- og konkurransenøytralitet

Nelfo arbeider for teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Fritt valg av teknologiske løsninger er viktig for vår organisasjon.