Veiledninger

Klikk på bildene for å laste ned dokumentet eller klikk kjøp under bildet for å gå til produktet i Nelfobutikken.
 
             
       
             
             

 

Skjemaer ikke del av Nelfo 5-Sikre:

Samsvarserklæring ventilasjonsanlegg

Vedlegg maskin

Veiledninger fra Tavleforeningen:

Kravspesifikasjoner for spesifisering av tavler ved bestilling:

Kravspesifikasjon for elektrotavler - lang utgave

Kravspesifikasjon for elektrotavler - kort utgave

Skrivbar pdf versjon - Kravspesifikasjon for elektrotavler - lang utgave

Skrivbar pdf versjon - Kravspesifikasjon for elektrotavler - kort utgave

 

Temahefter:

http://www.tavleforeningen.no/fag/temahefter

-Guide for spesifisering av interne skiller i tavler (Form)

-Guide for verifikasjon av temperaturstigning i tavler

-Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av tavler

 

Tavlesjekken:

Supplement til Elsjekken!

Hjelpemiddel for risikovurdering og tilstandskontroll av elektrotavler.