NEK 400

Normen NEK 400 er en samling av standarder innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentet spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.

NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Normen består av en samling av i alt 41 delnormer som samlet sett gir minimum sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. FEL viser til NEK 400 for oppfyllelse av sikkerhetskrav i kapittel V.

Samlingen består av følgende deler:

  • Del 1 - Omfang, hensikt og generelle prinsipper
  • Del 2 - Terminologi og definisjoner
  • Del 3 - Generelle forhold
  • Del 4 - Sikkerhetskrav
  • Del 5 - Valg og montasjekrav av utstyr
  • Del 6 - Sluttkontroll
  • Del 7 - Tilleggskrav til elektriske anlegg i spesielle områder eller soner
  • Del 8 - Særskilte nasjonale krav

Les mer om NEK 400:2014 her

NEK 400 inngår i Nelfos forskriftsabonnement

NEK 400 kan kjøpes enkeltvis i Nelfos nettbutikk

NEK 400 er utarbeidet av normkomité 64 (NK64), som har egen hjemmeside med informasjon, tolkninger og spørsmål og svar rettet mot NEK 400.

Dokumenter: