FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - fse.

Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Forskriften pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.

Nesten alle tilfeller av registrerte strømulykker skyldes brudd på fse.

3000 rammes av strømulykker hvert år
I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) rammes bortimot 3000 personer av strømulykker hvert år. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben. 

Strømulykker kan gi umiddelbare skader, som brannsår og hjertestans, og senskader i form av muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet. 

Det er en leders ansvar å sørge for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier og etterleve fse. Det skal være like trygt å jobbe på anlegg med spenning som uten.

Alle bedrifter er pålagt å gjennomføre en årlig sikkerhetsopplæring for sine ansatte. Lederen bør legge til rette for dette.

Fse-verktøy for bedriftene
Nelfo har utviklet verktøy og kurs for å hjelpe bedriftene med å gjennomføre den årlige oppdateringen.

Opplæringspakke fse
Nelfo tilbyr en egen Opplæringspakke til bruk i bedriften. Pakken inneholder en informasjonsfilmfilm og et instruktørhefte. Arbeidshefter kjøpes til den enkelte deltager/ansatt etter behov.

Opplæringspakken er tilgjengelig på både norsk, engelsk, estisk, latvisk, litauisk og polsk, slik at også utenlandsk arbeidskraft får en tilstrekkelig fse-opplæring.

Mer informasjon og bestillng av Startopplæringspakke i fse her 

Nettkurs: fse-lavspent og fse-høyspent
Nelfoskolens nettkurs gjennomføres individuelt på PC. Dette kurset er ideelt for den ansatte som ikke kunne delta på bedriftens øvrige fse-opplæring, men som skal gjennomgå den årlige og obligatoriske opplæringen.

Her finner du mer informasjon om Nelfoskolens fse-nettkurs 

Bøker
FSE-brukerguide
FSE på 1,2,3.

Fse-forskriften
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg kan kjøpes enkeltvis i nettbutikken eller mottas automatisk gjennom Nelfo Forskriftsabonnement.

Nelfos nettbutikk
Nelfos forskriftsabonnement