Lover, forskrifter og normer

Elsikkerhet er avgjørende for alle elinstallatører. Det krever at bedriften og de ansatte må ha oversikt over krav i normer og forskrifter knyttet til elektriske installasjoner. Nelfo hjelper sine medlemmer til å være oppdatert på gjeldende lovverk.LoverEl-tilsynsloven  
Plan- og bygningsloven  
 


Forskrifter
FEL - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske               anlegg og elektrisk utstyr.
FEU - Forskrift om elektrisk utstyr  
 


NormerNEK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
NEK 439-A:2013 Tavlenormen Del A

NEK 399:2018 - Tilknytningspunkt for el-og ekomnett