Elkontroll

Nelfo elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Foto: ©Fotograf John Petter Reinertsen/iStockPhoto

Skjemaer
Nelfo  har utarbeidet utfyllingsskjemaer for periodisk kontroll i bolig, landbruk og enkle næringsbygg.
Skjemaene kan lastes ned her.

Her finner du mer informasjon om hvilke regimer for elkontroll som finnes.

Lær mer om elkontroll
Nelfo  tilbyr en rekke opplæringsressurser i elkontroll, som kurs, filmer og fagbøker. Nelfoskolens kurs i elkontroll legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til hvordan man skal foreta kontroll av eksisterende boliginstallasjoner. Det fokuserer på normene NEK 405-2 og NEK 400-6.