5 Sikre - dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer som forenkler våre medlemmers hverdag. Det er laget skjemaer for fagområdene elsikkerhet (bolig, næring (landbruk og enkle næringsbygg) og elbil. IKT (ekom, brann, kameraovervåking, alarminstallasjoner, tette bygg og HMS. Samt byggteknisk med krav relatert til TEK krav for elektriske anlegg.


Forutsetninger:
 
For å laste ned 5-sikre med Nelfologo, må du være tilknyttet en Nelfo-medlemsbedrift.
 
Registrer din tilknytning til medlemsbedrift  her (MinSide) 

 

Last ned dokumenter (MinSide)