5 Sikre - dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer for fagområdene elsikkerhet, elkontroll, ekom, kameraovervåking, alarminstallasjoner, tette bygg og HMS.


Verktøy

5 Sikre er et dokumentasjonsverktøy utviklet av Nelfo. Utgangspunktet var å skape standardiserte sjekklister som er med på å gjøre at kravet til dokumentasjon oppfattes likt, uansett hvor i landet installasjonen er utført. Skjemaene for elsikkerhet og ekom er akseptert av henholdsvis dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og er ansett å oppfylle minimumskravet til kundedokumentasjon i boliginstallasjoner.

For Nelfo er det viktig at dokumentasjonsskjemaene er lett tilgjengelig for våre medlemmer og kan fylles ut via våre produkter, samt i relevante verktøy levert av eksterne samarbeidspartnere.Eksterne samarbeidspartnere:

  • Handyman
  • Tripletex
  • Devinco