5 Sikre - dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer som forenkler våre medlemmers hverdag. Det er laget skjemaer for fagområdene elsikkerhet (bolig, næring (landbruk og enkle næringsbygg) og elbil. IKT (ekom, brann, kameraovervåking, alarminstallasjoner, tette bygg og HMS. Samt byggteknisk med krav relatert til TEK krav for elektriske anlegg.


Verktøy

5 Sikre er et dokumentasjonsverktøy utviklet av Nelfo. Utgangspunktet var å skape standardiserte sjekklister som er med på å gjøre at kravet til dokumentasjon oppfattes likt, uansett hvor i landet installasjonen er utført. Skjemaene for elsikkerhet og ekom er akseptert av henholdsvis dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og er ansett å oppfylle minimumskravet til kundedokumentasjon i boliginstallasjoner.

For Nelfo er det viktig at dokumentasjonsskjemaene er lett tilgjengelig for våre medlemmer og kan fylles ut via våre produkter, samt i relevante verktøy levert av eksterne samarbeidspartnere.NELFO produkter:


Eksterne samarbeidspartnere:

  • Handyman
  • Tripletex
  • Devinco
  • Holte
  • Nelfo Integrator
  • Speedycraft / Devinco