5 Sikre - dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer som forenkler våre medlemmers hverdag. Det er laget skjemaer for fagområdene elsikkerhet (bolig, næring (landbruk og enkle næringsbygg) og elbil. IKT (ekom, brann, kameraovervåking, alarminstallasjoner, tette bygg og HMS. Samt byggteknisk med krav relatert til TEK krav for elektriske anlegg.


Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer tilrettelagt for skoler og i andre undervisningssammenhenger.

 

Last ned alle dokumenter for skole/undervisning