Elsikkerhet

Nelfo  er en av landets viktigste pådrivere for økt elsikkerhet. Vi bidrar til at medlemsbedriftene legger vekt på elsikkerheten og prosjekterer trygge installasjoner for sine kunder. Elsikkerhet er Nelfos viktigste kampsak.

Foto: ©Fotograf John Petter Reinertsen / Monkey Business

Elkontroll

Nelfo elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Her finner du lenker til viktige skjemaer, kurs, fagfilmer og lærebøker om elsikkerhet.

Regelverk

Nelfo hjelper våre medlemsbedrifter med å være oppdatert på regelverk innen elektriske installasjoner i boliger.

Spørsmål og svar

Her finner du en oversikt med svar på de mest stilte spørsmålene rundt elsikkerhet.

Veiledninger

Nelfo har utarbeidet et forenklet skjema for enkle serviceoppdrag med lav risiko og mindre elinstallasjoner.

Forbruker

Her finner du materiell, tips og brosjyrer du kan gi videre til kundene dine, med info om elsikkerhet og fornuftig strømbruk.