BIM-utdanning

BIM, eller Bygningsinformasjonsmodellering, er en metode å planlegge og utføre byggeprosessen på. Nelfo har vært med å opprette BIM som fagmodul ved de tekniske fagskolene, og sikrer på denne måten byggebransjen fremtidsrettet og viktig kompetanse.

BIM er en datateknisk løsning som gjør det mulig å lage detaljerte tredimensjonale plantegninger av bygg, hvor alt av rørsystemer og elektriske installasjoner er synlige. Alle de ulike faggruppene som er involvert i byggeprosessen, fra elektrikere og flisleggere til tømrere og rørleggere, har tilgang på de enkelte 3D-modellene. Dermed kan de sammen planlegge byggingen og de forskjellige løsningene som trengs, og unngå byggetabber og informasjonssvikt.

BIM ved fagskolene og høyskolene
BIM er nå opprettet som faglinje ved flere tekniske fagskoler rundt i landet, og Nelfo har vært en forkjemper for å innføre dette. BIM-teknikerne fra fagskolene er svært ettertraktet i arbeidslivet, og mange går rett ut i viktige ansvarsstillinger etter ferdig utdanning. Siden bruken av BIM blir stadig mer utbredt, er utdanningen både fremtidsrettet og viktig. I mange anbudskonkurranser er det et krav at BIM skal benyttes i byggeprosessen, og balnt andre Statsbygg bruker nå BIM i alle sine byggeprosjekter.

BIM utdanning
Fagskolen i Oslo var først ute med BIM-utdanningen, og opprettet linjen i 2008. Dette har vært en stor suksess. Fagskolen i Østfold har ett tilbud deltid over 2 år, mer rettet mot konstruksjon. Høgskolen i Gjøvik har ett studium rettet mot dem som allerede er i jobb og/eller vil studere på deltid over 2 år innen alle fagretninger. 

Bedre kommunikasjon                                                      
Tidligere har byggenæringen slitt med at de ulike aktørene har kommunisert for dårlig seg imellom. Dette har ført til unødvendige tabber, som har kostet både tid, penger og ressurser. Med BIM-løsningen unngår man dette ved at entreprenørene ved de forskjellige delene av byggeprosessen kan følge bedre med på hverandres planer, og foreta planendringer om det viser seg at elementer krasjer eller ikke vil fungere sammen.

Sparer miljøet
Byggenæringen er en industri med mye materiellsvinn. Så mye som 15 prosent av materialene som fraktes inn på en byggeplass må fraktes ut igjen som avfall på grunn av feilberegninger, dårlig planlegging og mangelfull kommunikasjon. Med BIM-systemene unngår man i stor grad denne typen tabber, og dermed blir materiellsvinnet mye mindre. Dette sparer miljøet for masse utslipp, både ved produksjonen og frakten av materialene. I tillegg gjør BIM det lettere for aktørene i byggeprosjektet å planlegge energisparende og effektive løsninger, som gjør bygget billigere i drift når det er ferdigstilt. Slik sparer BIM-metoden miljøet også på lang sikt.