Landstrøm og elektrifisering av skip

Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. Utslipp av CO2 fra kystfiskeflåten i Norge kan reduseres med 207.000 tonn per år (ca. 50%) ved å ta i bruk moderne teknologi med batterihybrid fremdriftsløs. Les to spennende studier om dette.

Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. I tillegg kommer store mengder NOx og CO2. Landstrøm vil kutte disse utslippene og i tillegg være økonomisk bærekraftig, viser en mulighetsstudie fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen, som ble lansert på Arendalsuka 2016.

Rapporten konkluderer med at landstrømutbyggingen alene kan bidra til over 2000 nye årsverk fordelt langs hele norskekysten. Elektrobransjen, både teknologileverandører og entreprenører, har allerede hentet mange nye ansatte fra oljesektoren, og vi vet at høykompetent arbeidskraft fortsatt er ledig grunnet nedturen i oljesektoren. Vi kan ta imot flere. Dette vil danne grunnlaget for ny fremtidig grønn vekst og sysselsetting.

Les nyhetssak og studien her

Elektrifisering kan halvere utslippene
Utslipp av CO2 fra kystfiskeflåten i Norge kan reduseres med 207.000 tonn per år (ca. 50%) ved å ta i bruk moderne teknologi med batterihybrid fremdriftsløsning. Dette kommer frem i en studie som ble lagt frem på Arendalsuka 2017 av Siemens, Nelfo, EFO og Bellona.

En slik omlegging gir positive ringvirkninger for norsk verftsindustri og lokalsamfunnene, med potensiale for 3.000 nye varige arbeidsplasser fordelt langs hele norskekysten, og et potensial på sum investeringer (bestillinger) for verftene på drøye 2,5 milliarder kroner i året

Les nyhetssak og studien her

Ti bud for elektrifisering av norskekysten
Bellona, Nelfo og Elektroforeningen presenterte sine «10 bud for elektrifisering av norskekysten» under Arendalsuka 2018. Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. De tre samarbeidspartnerne ser for seg en kystgrid, med havna som forsyningspunkt for fornybar energi. 

Les nyhetssak her