Elbillading

Lading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, og Nelfo gir råd og veiledning om emnet. I NEK 400:2014 er det en egen delnorm, 722, som angir krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler.

Det ruller i dag over 140 000 elektriske biler på norske veier. Bilene må lades og det er et stort behov for flere tilpassede ladeuttak rundt om i Norge.

Sannsynligheten er stor for at veksten i antall elbiler vil fortsette de nærmeste årene. Etterspørselen etter installasjon av ladepunkter både i boliger, fritidsboliger, borettslag, sameier og næringsbygg i tillegg til utbygging av ladeinfrastruktur langs veiene, vil derfor øke i takt med dette.

Det er noen spesielle hensyn som må tas ved valg og montasje av ladeuttak for elbiler:

 • Modus på ladeutstyret
  Modus 1.2 eller 3 for normallading. Modus 4 er hurtiglading
 • Jordfeilbryter
  Alle ladeuttak skal være beskyttet av et 30mA jordfeilvern. Anbefalt type B.
 • Samtidighetsfaktor
  Alltid 1, med mindre lasthåndtering er installert
 • Periodisk kontroll
  Nye krav til periodisk kontroll
 • Ytre påvirkning
  Mekanisk slag, vannintrengning, korrosivt miljø, snø mv.
 • Overspenningsvern
  Bilen skal være beskyttet av overspenningsvern

Installasjonen skal være egnet for forutsatt bruk og det er viktig å avklare hvem som har ansvaret for prosjekteringen, særlig om andre har skaffet ladeutstyret.

Valg og plassering av ladeutstyr må vurderes nøye. Det er ikke alle løsninger som passer overalt. Ladestasjonen må tåle den mekaniske påkjenning den kan bli utsatt for og de klimatiske forholdene på stedet må vurderes.

NEK 400:2014 - ny delnorm og krav til lading av elbil
Den nye delnormen i NEK 400:2014-722 definerer krav til forsyning og uttak for lading av elektriske kjøretøy.

Lading av elektriske biler skiller seg ut som belastningstype, fordi belastningen er langvarig og høy. Utstyret plasseres ofte i et miljø som gjør at det er utsatt for mekaniske belastninger, samt vanninntrenging.

Til nå har vi ikke hatt noen spesielle krav til montering og beskyttelse av slikt utstyr og nye NEK 400:2014 vil bidra til tryggere og bedre lading av elektriske biler i Norge.

Nelfo har, sammen med DSB, NEK og Elbilforeningen utgitt et hefte til nytte for dem som planlegger, utfører og monterer ladeutstyr for elbiler. Denne veilederen viser de gode og trygge løsningene.

Last ned veiledningen om planlegging og prosjektering av ladestasjoner her 

Nelfo har utgitt et faktahefte som du kan skrive ut og gi til dine kunder. Heftet gir nyttige råd og vink til eiere av elektriske anlegg om hva som er viktig å passe på i forbindelse med slike installasjoner, slik at elbil-eiere kan lade trygt.

Last ned faktaheftet her 

Les nyhetssak om regelverk