Det grønne skiftet

Norge er inne i en omstillingsprosess der vi skal vri verdiskapingen i retning produkter og tjenester som skal gi mindre negative konsekvenser for klima og miljø. 

Kombinasjonen av ny teknologi, det grønne skiftet og nye rammebetingelser for olje- og gassnæringen utgjør en kruttsterk cocktail som utfordrer oss, men som samtidig åpner for muligheter som vi ennå ikke ser den fulle rekkevidden av. 

Med vårt overskudd av fornybar elektrisitet er Norge i en unik posisjon. Vi kan, hvis vi spiller kortene våre riktig, gjennomføre det grønne skiftet med mer verdiskaping og sysselsetting. Vårt hjemmemarked kan bli et fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling. 

Det er særlig innen tre satsingsområder vi har et realiserbart potensial for klimavennlig verdiskaping -  klimavennlige transportløsninger, en energioptimal byggsektor og grønn industriell vekst.

Nelfos medlemsbedrifter jobber med denne omstillingen hver dag gjennom digitalisering, energieffektivisering og elektrifisering av fossilt energibruk innenfor disse sektorene.

Nelfo har stort trykk på «Det grønne skiftet», både lokalt og sentralt, gjennom konferanser, møter/foredrag, informasjonsarbeid, høringer og dialog med besluttende myndigheter.

Nelfo har produsert og vært delaktige i flere publikasjoner og rapporter som synliggjør noen av de mulighetene som ligger i det grønne skiftet, grønn konkurransekraft og grønn næringsutvikling.

Fremtidsmeldingen

Grønn Konkurransekraft

Bedre klima og smartere økonomi med landstrøm

Elektrifisering av kystfiskeflåten

Energiløsninger i bygg

Temaene er dessuten jevnlig omtalt i:

Elmagasinet
Teknologica