Styreledere lokalforeninger

Tomas Mumme Osen

Styreleder Nelfo Sørlandet
Tlf:
911 96 337
 | 
Mobil:
911 96 337
Kompetanse:
Sørlandet

Dag Blix

Styreleder Nelfo Finnmark
Tlf:
 | 
Mobil:
951 24 850
Kompetanse:
Finnmark

Espen Bru

Styreleder Nelfo Sør-Rogaland
Tlf:
416 20 886
 | 
Mobil:
416 20 886
Kompetanse:
Sør-Rogaland

Jon Ottar Ellefsen

Styreleder Nelfo Østfold
Tlf:
 | 
Mobil:
481 40 168
Kompetanse:
Østfold

Einar Frislie

Styreleder Nelfo Hedmark
Tlf:
 | 
Mobil:
906 99 500
Kompetanse:
Oppland, Hedmark

Jakob Magnus Grønnestad

Styreleder Nelfo Haugaland
Tlf:
 | 
Mobil:
97 00 55 00
Kompetanse:
Haugaland

Gunnar Herregården

Styreleder Nelfo Gudbrandsdal og Valdres
Tlf:
 | 
Mobil:
958 47 629
Kompetanse:
Gudbrandsdal og Valdres

Sjur Kilde

Styreleder Nelfo Romerike
Tlf:
63 98 66 10
 | 
Mobil:
915 33 328
Kompetanse:
Romerike

Geir Kleppe

Styreleder Nelfo Bergen og Omegn
Tlf:
 | 
Mobil:
982 86 590
Kompetanse:
Bergen og Omegn

Tom E. Kristiansen

Styreleder Nelfo Nordland
Tlf:
75 55 05 04
 | 
Mobil:
913 13 250
Kompetanse:
Nordland

Roy-Helge Larsen

Styreleder Nelfo Troms
Tlf:
77 66 55 00
 | 
Mobil:
416 32 484
Kompetanse:
Troms

Jon Myrvang

Styreleder Nelfo Vestoppland
Tlf:
61 17 18 23
 | 
Mobil:
951 36 708
Kompetanse:
Vestoppland

Jon Norbotten

Styreleder Nelfo Vestfold
Tlf:
 | 
Mobil:
913 49 270
Kompetanse:
Vestfold

Jarle Popperud

Styreleder Nelfo Buskerud
Tlf:
32 77 18 18
 | 
Mobil:
901 66 765
Kompetanse:
Buskerud

Ole Christian Skarby

Styreleder Nelfo Oslo & Omegn
Tlf:
 | 
Mobil:
90 59 79 35
Kompetanse:
Oslo & Omegn

Marit Smith Løkhammer

Styreleder Nelfo Sunnhordland
Tlf:
46 44 37 45
 | 
Mobil:
46 44 37 45
Kompetanse:
Sunnhordland

Stig Are Søvik

Styreleder Nelfo Møre og Romsdal
Tlf:
 | 
Mobil:
909 22 913
Kompetanse:
Møre og Romsdal

Ole Erik Vognild

Styreleder Nelfo Trøndelag
Tlf:
72 40 48 80
 | 
Mobil:
959 01 090
Kompetanse:
Nelfo Trøndelag

Egil Vårdal

Styreleder Nelfo Sogn og Fjordane
Tlf:
57 73 41 00
 | 
Mobil:
952 34 850
Kompetanse:
Sogn og Fjordane

Jan Øverland

Styreleder Nelfo Telemark
Tlf:
35 93 38 61
 | 
Mobil:
918 32 918
Kompetanse:
Telemark