Stilling ledig

Daglig leder Heisleverandørenes Landsforening - HLF

Nelfo søker etter daglig leder i halv stilling for ledelse av HLF og halv stilling for å arbeide med andre interessegrupper og andre tariffområder.

Se annonsen på Finn.no her. 

HLF organiserer de fleste større heisbedrifter i Norge og disse utfører en stor del av det som installeres av nye heiser, rulletrapper og løfteplattformer og dessuten vedlikehold, reparasjon og moderniseringer av samme.

Daglig leder for HLF vil være ansvarlig for daglig drift av bransjeorganisasjonen og rapporterer til styret i bransjeorganisasjonen. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med medlemsbedriftene og i forhold til omverden. Daglig leder vil være aktiv i forbindelse med aktuelle næringspolitiske saker og saker i forhold til regelverk og tariff. Foreningen skal videre gi medlemmene veiledning og informasjon i spørsmål om arbeids- og lønnsforhold, samt å søke å avverge arbeidstvister i den enkelte medlemsbedrift.

Det er egen tariff for arbeider på heis og daglig leder vil være ansvarlig for å håndtere alle sider av denne tariffen sammen med arbeidslivsseksjonen i Nelfo.

Den andre del av stillingen vil være underlagt arbeidslivseksjonen, og du vil rapportere til leder av denne seksjonen. Arbeidsoppgavene her vil i hovedsak være relatert til tolkning og tvisteløsning av Landsoverenskomsten for elektrofag, deltakelse i spesifikke interessegrupper, etablere nye tariffområder, delta i tariffoppgjør, for å nevne noe. Du vil også måtte påregne å holde seminarer/foredrag innenfor arbeidsrettslige-/tariffrettslige områder. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Det er ønskelig at personen vi søker har følgende kvalifikasjoner:

  • Kunnskap om heisbransjen. Det er ønskelig med teknisk bakgrunn
  • Ledererfaring fra bedrift eller organisasjonsarbeid med erfaring fra tariffarbeid
  • Har gode lederegenskaper og er teambyggende
  • Er fleksibel og har god samarbeidsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Relevant utdannelse. 

Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, herunder forsikringsordninger, som vil bli fastsatt etter nærmere avtale.

Søknadsfrist 15.02.2018


Om arbeidsgiveren
Heisleverandørenes Landsforening - HLF er en bransjeforening for heisleverandører i Norge. Foreningen er en bransjeorganisasjon i Nelfo, en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO.


Nelfo har 1600 medlemsbedrifter innenfor el og it-området med til sammen 26.000 ansatte. 

HLF har seks medlemsbedrifter som omsetter for 1,7 mrd.
Nelfo arbeider primært innenfor næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål herunder tariffsaker og generell medlemsservice overfor medlemmene. Nelfo er lokalisert på Majorstuen i tidsriktige og moderne lokaler.