Nelfo Nordland

Nelfo Nordland ivaretar medlemmenes interesser i den enkelte region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Viktige saker i lokalforeningen er medlemsservice, elsikkerhet, kompetanseheving lønnsomhet og næringspoletikk.

Nelfo Nordland består av fire regioner:

  • Nelfo Nordland region Helgeland

  • Nelfo Nordland region Salten

  • Nelfo Nordland region Lofoten og Vesterålen

  • Nelfo Nordland region Hålogaland.

 

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Nordland her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Nordland ledes av regionsjef Kristian Brenne.Ta kontakt med Brenne dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Nelfo Nordland
Lurer du på hvem som er medlem? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Nordland er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Styret i Nelfo Nordland:

Tom E. Kristiansen-Styreleder
Nordkontakt, Jernbaneveien 23, 8012 Bodø
Mobil: 91313250
E-post: tom@nordkontakt.no
Representerer region Salten

Styremedler
Kjell-Ole Holmen
Lofoten Elektro AS, Kabelvåg
Mobil: 90519994
E-mail: kjell-ole@lofotenelektro.no
Representant region Lofoten og Vesterålen

Styremedlem
Martin Hansen
Bravida Norge AS, Narvik
Mobil:   91766700
E-mail:  martin.hansen@bravida.no
Representant region Hålogaland

Styremedlem
Steinar Johansen Lilleås
Brønnøysund Elektriske As, Brønnøysund
Mobil:   90004000
E-mail: steinar@br-el.no
Representant region Helgeland

 

Adresse Nelfo Nordland:
PB 343 8001 Bodø og besøksadresse Sandgata 5 B 8000 Bodø