NelfoTrondheim

Nelfo Trondheim tar vare på medlemmenes interesser i Trondheim og Klæbu. Som medlem kan du bygge ditt eget nettverk med andre medlemmer! Utdanning og elsikkerhet er viktige saker i lokalforeningen. 

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Trondheim her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Trondheim ledes av regionssjef Terje Munkhaug. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende møter i lokalforeninga, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Kontaktdata finner du her.

Medlemmer i NELFO Trondheim
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Trondheim? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Nelfo-møter lokalt
Det arrangeres egne medlemsmøter i foreningen hvor det blir tatt opp aktuelle temaer, både når det gjelder nyheter og utfordringer bransjen kan ha. I enkelte tilfeller arrangeres det også felles medlemsmøter med de to andre Trøndelagsforeningene der dette er formålstjenlig. Det avholdes årlig 4-6 styremøter i foreningen. Det er ønskelig at bedriftene kommer med innspill til aktuelle saker styret skal ta til behandling. I forkant av medlemsmøtene sendes det ut invitasjon direkte til medlemsbedriftenes kontaktperson(er). Styret oppfordrer medlemmene til å delta på møtene og sosiale tilstelninger foreningen arrangerer. 

Lokale kurs
Medlemmene i Nelfo Trondheim er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Her kan du se hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr i Trondheim. Her finner du også Nelfoskolens kurs i Nord-Trøndelag.

Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Ta kontakt med SEOS om du har spørsmål om lærling, lærefag, lærlingkontrakt, læreplaner eller liknende.  

Styremedlemmer Nelfo Trondheim:

John-H. Waatsveen - styreleder
Fjeldseth AS
Haakon VIIs gate 21
7041 TRONDHEIM
Mob: 918 66 702
Tlf: 73 84 84 00
E-mail: john.w@fjeldseth.no

André Forbregd - styremedlem
Berg & Wigum AS
Fossegrenda 30B
7038 TRONDHEIM
Mob: 900 69 069
Tlf: 73 53 76 00
E-mail: andre@berg-wigum.no

Øystein Ramsøskar - styremedlem
Bravida Norge AS
Sluppenveien 15
7037 TRONDHEIM
Mob: 920 17 408
Tlf: 73 96 05 00
E-mail: oystein.ramsoskar@bravida.no

Roger Wold - vara
Trondheim Elektro AS
Hornebergveien 9
7038 TRONDHEIM
Mob: 415 15 122
Tlf: 73 83 77 00
E-mail: roger@trondheimelektro.no

Oddleif Ellingsen – vara
Caverion AS
Granåsvegen 15
7048 Trondheim
Mob:    951 72 666
Tlf: 73 89 60 00
E-mail: oddleif.ellingsen@caverion.no

Ronny Rønnes - vara
Elektrikerservice AS
Ilevollen 11  
7018 TRONDHEIM
Mob: 907 72 835
Tlf: 73 84 13 50 
E-mail: ror@elektrikerservice.no 

 

 

 

 

Adresse Nelfo Trondheim:
Nardoveien 4 B, 7032 Trondheim