NelfoTrøndelag

Nelfo Trøndelag tar vare på medlemmenes interesser i Trøndelag. Som medlem kan du bygge ditt eget nettverk med andre medlemmer! Utdanning og elsikkerhet er viktige saker i lokalforeningen. 

Les pressemeldingen om sammenslåingen av lokalforeningene i Trøndelag  her

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Trøndelag her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Trøndelag ledes av regionssjef Therese Mossing Eidsaune. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende møter i lokalforeninga, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Kontaktdata finner du her.

Medlemmer i Nelfo Trøndelag
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Trøndelag? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Nelfo-møter lokalt
Det arrangeres egne medlemsmøter i foreningen hvor det blir tatt opp aktuelle temaer, både når det gjelder nyheter og utfordringer bransjen kan ha. I enkelte tilfeller arrangeres det også felles medlemsmøter med de to andre Trøndelagsforeningene der dette er formålstjenlig. Det avholdes årlig 4-6 styremøter i foreningen. Det er ønskelig at bedriftene kommer med innspill til aktuelle saker styret skal ta til behandling. I forkant av medlemsmøtene sendes det ut invitasjon direkte til medlemsbedriftenes kontaktperson(er). Styret oppfordrer medlemmene til å delta på møtene og sosiale tilstelninger foreningen arrangerer. 

Opplæringskontor
Ta kontakt med SEOS om du har spørsmål om lærling, lærefag, lærlingkontrakt, læreplaner eller liknende.  

Styreleder Nelfo Trøndelag:

Ole Erik Vognild. - styreleder
Nyvold Installasjon AS 
Inge Krokannsveg 14
7340 OPPDAL
Mob:    959 01 090 
Tlf: 72 40 06 00
E-mail: Ole.Erik.Vognild@nyinst.no

 

 

Besøksadresse Nelfo Trøndelag:
Hornebergvegen 12,
7038 TRONDHEIM