Nelfo Troms

Nelfo Troms ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Foreningens hovedfokus er rammevilkår for våre medlemmer, el-sikkerhet, utdanning, lokal og regional næringspolitikk og lønnsomhet. Nelfo Troms er også en viktig faglig og sosial møteplass for bedriftene i næringen.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Troms her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Troms ledes av regionsjef Stein Windfeldt. Ta kontakt med Windfeldt dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Troms
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Troms? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Troms er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.                            

Opplæringskontor
Nelfo Troms eier og driver et eget opplæringskontor for elektrofag. Har du spørsmål om lærlinger, læreplaner eller lignende innenfor elektrofagene, ta kontakt med daglig leder for Nelfo Troms Opplæringskontor, Viggo Hansen på e-post viggo.hansen@nelfo.no eller mobil 977 49 545. 

Besøksadresse Nelfo Troms:
Bankgata 9/11, 9008 Tromsø

Postadresse:
Nelfo Troms, Postboks 448, 9255 Tromsø


Styremedlemmer Nelfo Troms:

Leder
Geir Pedersen
Spider Industrier AS
Postboks 5809 – Tomasjord
9287 Tromsø
Mob 952 13 889
E-post: geir@spider.no

Styremedlemmer:

Paul Erik Kongsvold
Øverbygd Elektro AS
9334 Øverbygd
e-post: adm@overbygd-elektro.no

Geir Westerbotn
JM Hansen Installasjon AS
9010 Tromsø
e-post: geir.westerbotn@jmhansen.no

Roger Samuelsen
Elektrosport AS
9060 Lyngseidet
e-post: roger@elektrosport.no

Ann Kristin Brekke
Kolbjørn Olsen AS
9325 Bardufoss
e-post: anne.kristin@kolsen.as

Arne Berg
Caverion AS, Tromsø
9010 Tromsø
e-post: arne.berg@caverion.com 

Varamedlemmer:

Trond Kristensen
Eltro Installasjon AS
9016 Tromsø
e-post: trond@eltroinstallasjon.no

Marius Amundsen
Nor-El AS
9015 Tromsø
e-post: marius@nor-el.no