Nelfo Troms

NelfoTroms ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Troms her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Troms ledes av regionsjef Birger Haugland. Ta kontakt med Haugland dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Troms
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Troms? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Troms er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.                            

Opplæringskontor
Har du spørsmål om lærlinger, læreplaner eller lignende innenfor elektrofagene, ta kontakt med Nelfo Troms Opplæringsring, Postboks 844, 9296 Tromsø. Tlf 905 05 423. 

Styremedlemmer Nelfo Troms:

Leder
Roy-Helge Larsen
 
El-Partner AS
Postboks 2171
9267 Tromsø
Mob 416 32 484

Tlf: 77 66 55 00

E-post: roy-helge@el-partner.no

 

Styremedlemmer:

Hans Kristian Mikalsen
Mikalsen Installasjon AS
Strandveien 51
9180 Skjervøy
Tlf 77 77 78 70
e-post post@mikalseninstallasjon.no

Agnar Johansen
Nor-El AS
Karlsøyvegen 16
9015 Tromsø
Tlf 77 66 20 80
Mob 902 08 194
e-post: postmaster@nor-el.no

Viggo Hansen
Bravida Norge AS avd Tromsø
Strandvegen 144B
9006 Tromsø
Tlf 77 60 89 00
e-post: tromso@bravida.no

Per Skog Hansen
YIT AS
Stadionvegen 3
9007 Tromsø
Tlf 77 64 76 00
e-post: tromso@yit.no

Paul Erik Kongsvold
Øverbygd Elektro AS
Øverbygd
9334 Øverbygd
Tlf 77 83 00 30
e-post: adm@overbygd-elektro.no

Varamedlemmer:

Hugo Hansen
Elektrokontakt AS
Parkveien 4
9300 Finnsnes
Tlf 77850930
e-post: post@elektrokontakt.no

Geir Pedersen
Spider Industrier AS
Evjenveien 134
9024 Tomasjord
Tlf 77 60 62 60
e-post: post@spider.no

Besøksadresse Nelfo Troms:
Bankgata 9/11, 9008 Tromsø