Nelfo Sunnhordaland

Nelfo Sunnhordland tek i vare medlemmane sine interesser i regionen. Som medlem kan du bygge ditt eige nettverk med andre medlemmar. Utdanning, elsikkerheit og lokal næringspolitikk er viktige saker i lokalforeininga. 

Medlemsfordeler
Her finn du oversikt over medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Sunnhordland her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Sunnhordland vert leia av regionssjef Jarle Jæger. Ta kontakt med Jæger om du har spørsmål vedkomande møte i lokalforeininga, innmelding, medlemstilbod eller liknande. Regionsjefen er limet i lokalforeininga, og er fast tilsett i organisasjonen. 

Medlemmer i Sunnhordland

Lurer du på kven som er medlem i Nelfo Sunnhordland? Du finn komplett medlemsoversikt inndelt i kommunar her.  

Kurs
Medlemmane i NELFO Sunnhordland er opptekne av kompetanseheving. Vår viktigaste kursleverandør er Nelfoskolen. Les meir om kva kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Nelfo Sunnhordland er eigar av HSO Haugaland og Sunnhordland Opplæringskontor for El-fag som er opplæringskontor i faga:

  • Elektrikar
  • Energimontør
  • Energioperatør
  • Telekommunikasjonsmontør
  • Automatikkar.
  • Dataelektronikk
  • Tavlemontør
  • Viklar og Transformatormontør
  • Kulde og Varmepumpemontør
  • Industrimekanikar

Ta kontakt med Regionsjef Jarle Jæger om du har spørsmål om lærling, lærekontrakt, læreplanar eller liknande.

Styremedlemmer Nelfo Sunnhordland:

Marit Smith Løkhammer- styreleiar
Vest Elektro Maritim AS
Tlf. 92 85 09 02
Epost: msl@vemar.no

Styremedlemmer:
Eivind Eide - Electro Automation Austevoll AS
Christer Notland - Helle Elecon AS
Jan Richard Dyrseth - Aritech Teknologi AS
Oddgeir Alvsvåg - Los Elektro AS

Varamedlemmer:
Tormod Laupsa - Kvam Elektro AS
Ingemar Helland - Helland Elektro & VVS AS

Besøksadresse 
Nelfo Sunnhordland, 
Ringveien 6, 
5412 Stord