Nelfo Sunnhordaland

Nelfo Sunnhordland tek i vare medlemmane sine interesser i regionen. Som medlem kan du bygge ditt eige nettverk med andre medlemmar. Utdanning, elsikkerheit og lokal næringspolitikk er viktige saker i lokalforeininga. 

Medlemsfordeler
Her finn du oversikt over medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Sunnhordland her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Sunnhordland vert leia av regionssjef Jarle Jæger. Ta kontakt med Jæger om du har spørsmål vedkomande møte i lokalforeininga, innmelding, medlemstilbod eller liknande. Regionsjefen er limet i lokalforeininga, og er fast tilsett i organisasjonen. 

Medlemmer i Sunnhordland
Lurer du på kven som er medlem i Nelfo Sunnhordland? Du finn komplett medlemsoversikt inndelt i kommunar her.  

Kurs
Medlemmane i NELFO Sunnhordland er opptekne av kompetanseheving. Vår viktigaste kursleverandør er Nelfoskolen. Les meir om kva kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Nelfo Sunnhordland er eigar av HSO Haugaland og Sunnhordland Opplæringskontor for El-fag som er opplæringskontor i faga:

-       Elektrikar
-       Energimontør
-       Energioperatør
-       Telekommunikasjonsmontør
-       Automatikkar.
-       Dataelektronikk
-       Tavlemontør
-       Viklar og Transformatormontør
-       Kulde og Varmepumpemontør
-       Industrimekanikar

Ta kontakt med Regionsjef Jarle Jæger om du har spørsmål om lærling, lærekontrakt, læreplanar eller liknande.

Styremedlemmer Nelfo Sunnhordland:

Marit Smith Løkhammer- styreleiar
Vest Elektro Maritim AS
Tlf. 46 44 37 45
Epost: msl@vemar.no

Jarle Neset - nestleiar
Elecon AS
Mob: 93089788
E-mail: jn@elecon.no

Erling B. Enæs - styremedlem
Kvinnherad Elektro AS
Mob: 905 80 799
E-mail: ebe@k-el.no

Eivind Eide - styremedlem
Elektro Automation Austevoll
Mob: 952 91 922
E-mail: eivind.eide@el-aus.no

Sigbjørn Sætre 
Kværner Stord
Mob: 971 88 580
E-mail: Sigbjorn.Arvid.Saetre@kvaerner.com

Rune Larsen, KBU Elektroservice – vara medlem

Lars Øyfjord, Kvinnherad Elektro AS - vara medlem

Besøksadresse 
Nelfo Sunnhordland,
Ringveien 6,
5412 Stord