Nelfo Sørlandet

Nelfo Sørlandet består av 80 elektroentreprenører fra Risør i øst til Flekkefjord i vest, og til Hovden i nord. Foreningens hovedfokus er rammevilkår for våre medlemmer, el-sikkerhet, utdanning, lokal og regional næringspolitikk og lønnsomhet.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn!
Meld deg inn i Nelfo Sørlandet her.  
 

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Sørlandet ledes av regionssjef Svein Jåtun. Ta kontakt med Jåtun dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen.  

Medlemmer i Nelfo Sørlandet
Her finner du komplett medlemsoversikt.

Alle aktiviteter vil bli annonsert separat i god tid.

Kursplaner
For oversikt over kurs se Nelfoskolens kurs her

Opplæring
Her er link EOSØR

Her er link til ELFO

Styret Nelfo Sørlandet 

Styreleder 
Tomas Mumme Osen 
Flekkefjord Elektro AS
tomasmumme.osen@felektro.no
Tlf 911 96 337

Styremedlemmer:
Edmund Gundersen
GS Elektro AS, Arendal
edmund@gs-elektro.no
tlf 915 59 998

Dan Petter Gjemlestad
Tratec Teknikken, Flekkefjord
dan.petter.gjemlestad@tratec.no
tlf 950 26 811

Rune Konnestad
Arendal El Team AS
rune.konnestad@aeteam.no
tlf 908 06 185

Karl Erling Fredriksen
Avitell AS
karl@avitell.no
Tlf 970 58 759

 

Adresse Nelfo Sørlandet:
Kjøita 6, 4630 Kristiansand S