Nelfo Sør-Rogaland

Nelfo Sør - Rogaland ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Sør - Rogaland her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Sør - Rogaland ledes av regionssjef Atle Meringen. Ta kontakt med Meringen dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Sør-Rogaland
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Sør - Rogaland? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Sør - Rogaland er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Har du spørsmål om lærlinger, læreplaner eller lignende, ta kontakt med Opplæringskontor for elektrofag i Rogaland - OFEL via www.ofel.no.  

 

Styremedlemmer Nelfo Sør - Rogaland: 

Espen Bru
Harestad Elektriske AS
mob. 416 20 886
E-mail:Bru@harestad.no

Ronny Øvrevik
Bravida Norge AS
Mob: 414 40 661
E-mail:ronny.ovrevik@bravida.no

Egil Mæland
Kværneland Elektriske 
Mob: 934 16 800
E-mail: em@ke.no
 
Rolf Gunnar Løland

Sandnes Elektro AS
Mob: 913 01 669
E-mail:rolf@sandneselektro.no 

Rein Strømsvold Carlsen
Elektro Installasjon AS
Mob: 934 60 421
E-mail: rein@cei.no

Mer om Nelfo
Her finner du mer informasjon om Nelfo og vårt lovverk.  

 

Besøksadresse: Gjesdalveien 6A 4306 Sandnes.