Nelfo Romerike

Nelfo Romerike ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

  • Nelfo Romerike ønsker å være en aktiv aktør i bransjen og påvirke de styrende organer slik at de punktene vi mener er viktige for oss blir ivaretatt.
  • Nelfo Romerike mener at det er vi som kjenner hvor skoen trykker og et det er vi som best kan fortelle myndighetene hvilken retning utviklingen skal ta og hvilke tiltak som skal til for at vi får en enda bedre hverdag for våre medlemmer.
  • Nelfo Romerike vil arbeide for at de elektrofagarbeiderne vi utdanner skal bli dyktigst mulig og stå i yrket lenger enn det som er tilfelle i dag.
  • Nelfo Romerike skal være den foretrukne medlemsorganisasjonen for elektrorelaterte bedrifter med tanke på politikk, kompetanse og en enklere hverdag.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn i Nelfo Romerike her 

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Romerike ledes av regionssjef Finn Nilsen. Ta kontakt med Nilsen dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Romerike
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Romerike? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Lokale kurs
Medlemmene i Nelfo Romerike er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Her kan du se hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr i Oslo og Romerike

I tillegg arrangeres vi spesialkurs tilpasset medlemmenes ønsker og behov, så ta kontakt med regionsjef Nilsen.

Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Har du spørsmål om lærlinger, læreplaner eller lignende, ta kontakt med Opplæringskontoret for Elektrofag, Romerike via, www.oer.no.  

Styremedlemmer Nelfo Romerike:

Sjur E. Kilde - Styreleder
Caverion Norge AS
Energiveien 16
2069 Jessheim
Mob: 915 33 328
E-mail:sjur.kilde@caverion.com

Knut Egil Hagen
Ing Hagen AS
Fjukvegen 7
1925 Blaker
Mob: 978 92 215
E-mail: knut.egil.hagen@inghagen.no

Geir Glommen
Strømmen El-Installasjon AS
Bråtebrua 1
2010 Strømmen
Mob: 481 77 510
E-mail:geir@strommen-el.no

Jan Thorseng
Genial Elektro AS
Ingelstun 45
2022 Gjerdrum
Mob: 414 23 747
E-mail:jan@genial-elektro.no

Eivind Lunde
EBR Elektro AS
Postboks 125
1471 Lørenskog
Mob: 900 19 470
E-mail:eivind@ebrelektro.no

Bjørn Tore Ottersen - Varamedlem
BTA Elektro AS
Gardermoveien 9,
2050 Jessheim
Mob: 480 99 512
E-mail:bjorn.tore@bta.no

 

 

 

 

Postadresse Nelfo Romerike: 
Måltrostvegen 1, 2016 Frogner