Nelfo Østfold

Nelfo Østfold er en aktiv lokalforening med ca. 60 medlemsbedrifter. Vi har fokus på kompetanse, arbeidsgiverspørsmål  og andre saker som medlemsbedriftene er opptatt av. Vi har medlemsbedrifter som er aktive både på svakstrøm-, lavspent- og høyspentområdet. Nelfo Østfold tar vare på bransjens interesser. Som medlem kan du involvere deg i komiteer, styrearbeid og andre aktiviteter.

Følgende komiteer er nedsatt av styret: A) Arbeidsgiverforhold,  B) Profilering og synliggjøring, C) Kompetanse og elsikkerhet, D) Netteier og rammebetingelser. I Nelfo Østfold har du store muligheter til å etablere nettverk, som kan være av stor betydning for din bedrift.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over øvrige medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Østfold  her.  

Nyheter fra Nelfo Østfold
Nelfo Østfold ledes av regionsjef Terje Yngvar Beck, som også er daglig leder av Opplæringskontoret for Elektrofag i Østfold, se:  www.nelfoostfold.no.

Under finner du de siste nyhetene fra Nelfo Østfold:

Bruk godkjent elektroinstallatør

Bruk godkjent elektroinstallatør – Betal ikke med cash

Innsats mot svart arbeid

Bruk godkjent elektriker

Fagprøvestasjon hos Nelfo Østfold.

Lading av El-biler

Kamp mot useriøse bedrifter

Ta kontakt med Beck hvis du har spørsmål vedrørende  innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er ansatt i Nelfo. Vi holder til i Trøskenveien 36, 1708 Sarpsborg (Husqvarna Fabrikker).

Terje Yngvar Beck, regionsjef,  mobil: 913 53 119, epost: terje.beck@nelfo.no

Medlemmer i Nelfo Østfold
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Østfold? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Styret i Nelfo Østfold:

Jon Ottar Ellefsen - styreleder
Conductor AS
Sverresgt. 8
1706 Sarpsborg
Mob. 481 40 168
Epost. jon@conductor.as

Knut Tollefsrød
Moss Elektro AS
Årvollskogen 10
1529 Moss
Mob: 913 84 440
Tlf: 69209660
Epost: knut@mosselektro.no

Cato Hansen
Sarpsborg Elinstallasjon AS
Vogtsvei 1
1710 Sarpsborg
Mob: 977 79 227
Tlf: 69129700
Epost: cato@sarpsborgel.no 

Bent Lislerud
Bravida Norge AS avd. Fredrikstad

Wilbergjordet 2
1605 Fredrikstad
Tlf. 69359400
Mob. 950 71 722
Epost. bent.lislerud@bravida.no

Jens-Håkon Aamodt
Caverion Askim
Eidsbergveien 43
1811 Askim
Mob: 91108021
Tlf: 69887762
Epost: Jens-hakon.aamodt@caverion.no

Varamedlemmer:
Jarl Sommerset
GK Elektro, Distrikt Østfold.
Midtveien 1A
1526 Moss
Mobil: 90167380
Epost: Jarl.sommerset@gkelektro.no

Roger Olsen
Gamlebyen Elektriske AS
Voldportgaten 75
1632 Gamle Fredrikstad
Mobil: 97073703
Epost: post@Gamlebyenelektriske.no

 

Adresse Nelfo Østfold:

Trøskenveien 36,
1708 Sarpsborg