Nelfo Helgeland

Nelfo Helgeland ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Viktige saker i lokalforeningen er medlemsservice, elsikkerhet, kompetanseheving lønnsomhet og næringspolitikk.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Helgeland her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Helgeland ledes av regionsjef Kristian Brenne. Ta kontakt med Brenne dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Helgeland
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Helgeland?
Du finner en komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Helgeland er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Styremedlemmer Nelfo Helegland:

Tor Roger Hansen - fungerende styreleder
Mathisen Drift AS. Sandnessjøen
Mobil:  95072528
E-mail: installasjon@madrift.no

Arnt Roger Schjølberg
Oddvar Maasø AS, Brønnøysund
Mobil:   90836058  
E-mail:  arnt@maasoe.no

Stig Antonsen
Sinus Mosjøen AS, Mosjøen
Mobil:   92815808
E-mail:  stig.antonsen@sinus247.no

Varamedlemmer:

Morten Guttormsen
Sinus AS, Sandnessjøen
Mobil:   91713361
E-mail:  morten.guttormsen@sinus247.no

Steinar Johansen Lilleås
Brønnøysund Elektriske As, Brønnøysund
Mobil:   9152316
E-mail:  

Postadresse Nelfo Helgeland:
PB 343 8001 Bodø og besøksadresse Sandgata 5 B 8000 Bodø