Nelfo Hedmark og Oppland

Nelfo Hedmark og Oppland administrerer Nelfos lokalforeninger i Hedmark og Oppland fylke. Disse lokalforeningene er Nelfo Hedmark, Nelfo Vestoppland, Nelfo Gudbrandsdal og Valdres.

Til sammen består disse tre lokalforeningene av ca. 120 elektroentreprenører.
Foreningens hovedfokus er rammevilkår for våre medlemmer, el-sikkerhet, utdanning, lokal og regional næringspolitikk og lønnsomhet.

Nelfo Hedmark og Oppland ledes av et styre, bestående av styrelederne i hver lokalforening (nestlederne i lokalforeningen er varamedlemmer).

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn!
Meld deg inn i Nelfo her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Hedmark og Oppland ledes av regionssjef Stein Åge Granlund. Ta kontakt med han dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen.  

Medlemmer i Nelfo Hedmark og Oppland
Her finner du komplett medlemsoversikt. Du må selv skrive inn kommunen du søker. 

Aktivitetsplan
Medlemmene vil bli løpene informert om møter via epost.

  • Hvert år holdes regionale medlemsmøter i mai og november på i alt 7 steder i Hedmark og Oppland (Kongsvinger, Hamar, Koppang, Lillehammer, Otta, Fagernes og Gjøvik)
  • Medlemsmøter for hele foreningen holdes i tillegg i juni og oktober hvert år, og disse foregår vanligvis på Elverum, Lillehammer og Gjøvik


Lokale kurs
Medlemmene får tilbud om lokale kurs, litt avhengig av etterspørsel fra medlemmene. Disse kursene arrangeres i hovedsak i samarbeid med Nelfo. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. 

Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Har du spørsmål om lærlinger, læreplaner eller lignende, ta gjerne kontakt med opplæringskontorene for bransjen:

Hedmark
Opplæringskontoret for Elektrofag i Hedmark.

Oppland
Opplæringskontoret for håndverk og industrifag (Vestoppland, Valdres og Lillehammer regionen).  

Opplæringskontoret for Elektrofag i Gudbrandsdalen nås via mobil 951 80 556, eller via epost.

Adresse:

Nelfo Hedmark og Oppland
Stein Åge Granlund
Thorstadveien 21, 2609 Lillehammer