Nelfo Haugaland

Nelfo Haugaland tar vare på medlemmene sine interesser i regionen. Som medlem kan du bygge ditt eget nettverk med andre medlemmer. Utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk er viktige saker i lokalforeningen. 

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i NelfoHaugaland her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Haugaland blir ledet av regionssjef Jarle Jæger. Ta kontakt med Jæger om du har spørsmål vedkommende møte i lokalforeningen, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer på Haugalandet
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Haugaland? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Lokale kurs
Medlemmene i Nelfo Haugaland er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Nelfo Haugaland er eier av HSO Haugaland og Sunnhordland Opplæringskontor for El-fag som er opplæringskontor i fagene:

-       Elektriker
-       Energimontør
-       Energioperatør
-       Telekommunikasjonsmontør
-       Automatiker.
-       Dataelektronikk
-       Tavlemontør
-       Vikler og Transformatormontør
-       Kulde og Varmepumpemontør
-       Industrimekaniker

Ta kontakt med Regionsjef Jarle Jæger om du har spørsmål om lærling, lærekontrakt, læreplaner eller lignende.

Styremedlemmer Nelfo Haugaland:

Dag Ole Stråbø - Styreleder
Sauda Installasjon as 
Mob: 911 98 922
E-mail: dag-ole@saudainst.no

Styremedlemmer:
Kjell Olav Bjørnerud - Helgevold Elektro Haugesund AS
Gunvar Tjøsvold - Åkra Elektriske AS
Arne Kolnes - Teknisk Bureau AS

Varamedlemmer:
Torleiv Tungland Haugesund Elektriske
Fredrick Løvvik - Løvvik Aero Telecom AS

 

 

 

Besøksadresse Nelfo Haugaland:
Austbøvn 17
Pb 1904
5508 Karmsund