Nelfo Finnmark

Nelfo Finnmark ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

 

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Finnmark her.  

Medlemsmøter fremover:

  • 27. - 28. november i Honningsvåg (Sarnes) 

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Finnmark ledes av regionsjef Monika Østerås Pedersen. Ta kontakt med Pedersen dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Finnmark
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Finnmark? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Finnmark er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.                            

Opplæringskontor
Har du spørsmål om lærlinger, læreplaner eller lignende innenfor elektrofagene, ta kontakt med Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor, Sjøgata 6, 9600 Hammerfest Tlf: 45 25 34 19. Hjemmeside www.hfo.no 

Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst Finnmark, Storgata 6, 9900 Kirkenes, tlf: 41 67 63 22. Hjemmeside: www.tosv.no

Styremedlemmer Nelfo Finnmark:

Styreleder:
Dag Blix
H.Blix AS
Strandgata 45
9600 Hammerfest
Mob: 951 24 850
Tlf: 78 42 98 88
E-mail: dag@hblix.no

Nestleder:
Ingemund Mjøen 
X5 Elektro AS 
Breverud 2 
9513 Alta 
Mob: 450 15410 
Tlf:784 44 444 
E-mail: ingemund@x5elektro.no 

Styremedlemmer:

Bengt Roger Markussen
Elektro Team AS
Storgata 13
9750 Honningsvåg
Mob: 916 75 488
Tlf:784 73 001
E-mail:bengt@elektroteam.no

Ådne H. Jenssen
Haneseth Kirkenes as
Kaisvingen 4
9900 Kirkenes
Mob:941 68 319
Tlf: 75 40 20 50 
E-mail: adne.jenssen@hanseseth.no

Vara: 

Geir Sørgård 
Kirkenes Elektro AS 
Presteveien 18 
9900 Kirkenes 
E-mail: geir@kirkeneselektro.no 

Besøksadresse Nelfo Finnmark:
Sjøgata 6, 9600 Hammerfest