Nelfo Buskerud

Nelfo Buskerud ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Buskerud her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Buskerud ledes av regionssjef Frank Ivar Guneriussen. Ta kontakt med Guneriussen dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Buskerud
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Buskerud? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Buskerud er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

 

MØTEAKTIVITETER Nelfo Buskerud – 2018

Dato - Kl   Aktivitet Sted
12. april   Generalforsamling Nelfo S Oslo
26. april - 14.00   Medlemsmøte Drammen Drammen
26. april - 16.00   Årsmøte NHO Buskerud
Aass bryggeri - Gildehallen

27. april - 12.00   Medlemsmøte Hallingdal
Gol
23. mai    Styremøte Nelfo Buskerud Mjøndalen
24. mai - 09.00   Juridisk kurs i Forbruker Entrepriser Mjøndalen
6. juni - 10.00   Medlemsmøte Buskerud, Tyrifjord hotell
Tariff,Nelfo Fordeler, SOL
Vikersund
Torsdag
23. august
  Nelfo Medlemsfordel -kurs NEK 400 - 2018
Klækken hotell
Starter kl 11.30 med matbit - til kl 16.00
Ringerike
Onsdag
29. august
  Nelfo Medlemsfordel -kurs NEK 400 - 2018
Modum kulturhus
Starter kl 11.30 med matbit - til kl 16.00
Vikersund
Torsdag
30. august
  Nelfo Medlemsfordel -kurs NEK 400 - 2018
Scandic Ambasadeur hotel
Starter kl 11.30 med matbit - til kl 16.00
Drammen
6. september   Styremøte Nelfo Buskerud  Mjøndalen
13. - 16. sept   Medlems-/høsttur Milano
25. oktober   Medlemsmøte Buskerud  Vikersund
15. november    Styremøte Nelfo Buskerud  Drammen
16. nov kl 12.00   Medlemsmøte Hallingdal Gol
20. nov. - 12.00   Julemøte Hadeland Hadeland
28. nov. - 12.00   Julemøte m/DLE Midt-fylket, Tyrifjord hotell Vikersund
29. nov. - 12.00   Medlemsmøte Drammen Drammen
04. des. - 12.00   Julemøte m/DLE Ringerike Klækken
       
2019      
1. mars   Generalforsamling Nelfo Buskerud og ELFOB, Vestlia Resort,  Geilo 

 
 
2020  

Februar   Generalforsamling Nelfo Buskerud og ELFOB Drammen
Februar   Nelfo Buskerud 90 års jubileum  

 


Styret Nelfo-Buskerud:

Leder:
Jarle Popperud
Forenede Montører AS
Industriveien 13
3610 KONGSBERG
Privatadresse: Bergmannsveien 214, 3615 Kongsberg
Mobil: 90166765
Telefon: 32771818
Faks: 32771833
Mail: jarle@fmkongsberg.no

Nestleder:
Leif Steinar Larsen
Bravida Norge AS Avd. Drammen
Hotvetalleen 11
3018 Drammen
Mobil    952 51 927
Mail: leif.steinar.larsen@bravida.no

Styremedlem:
Vegard Jelstad
Krøderen Elektro AS
Eikerveien 38, 3340 Åmot
Mobil 92011706
Telefon 3215073
Faks 32785511
Mail vj@eke.no

Styremedlem:
Marius Waagaard
Brdr. Helgesen Eftf
Postboks 3138, 3501 Hønefoss 
Telefon : 32140140
Mobil: 950 58 560
Mail: mw@brhelgesen.no

Styremedlem:
Espen Kindberg
Kindberg Elektriske
Gjørudenga 20
3520 JEVNAKER
Telefon 61323202
Mobil: 928 80 604
Mail: espen@kindberg-el.no

Varamedlemmer:
Øystein Lindborg
Numedal installasjon AS
Sentrum 32
3630 Rødberg
Mobil: 905 75 053
Mail: ol@numedal-installasjon.no

Varamedlemmer:
Eivind Strand
Hurum Elektro AS
Østre Strandvei 12,
3482 Tofte
Mobil: 454 38 777
Mail: eivind@hurumel.no

 

Postadresse NELFO Buskerud
Orkidéhøgda 4
3050 Mjøndalen