Nelfo Buskerud

Nelfo Buskerud ivaretar medlemmenes interesser i vår region. Medlemmenes hovedårsak til medlemskap, er lokal nettverksbygging. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Buskerud her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Buskerud ledes av regionssjef Frank Ivar Guneriussen. Ta kontakt med Guneriussen dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen. 

Medlemmer i Buskerud
Lurer du på hvem som er medlem i Nelfo Buskerud? Du finner komplett medlemsoversikt inndelt i kommuner her.  

Kurs
Medlemmene i Nelfo Buskerud er opptatt av kompetanseheving. Vår viktigste kursleverandør er Nelfoskolen. Les mer om hvilke kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

 

MØTEAKTIVITETER Nelfo Buskerud – 2019

Dato - Kl   Aktivitet Sted
27. mars - 09.00  

Kurs Kontrakter NS standarder for Byggebransjen v/Advokatfirma Kildebo AS - Einar Rudi

Mjøndalen
2. april - 13.00   Medlemsmøte
Elbillading, der også inkluderer Elbilen og Strøm nettet
Åssiden VGS
4. april    Styreseminar Nelfo Buskerud og Elfob 
Stockholm
5. april - 13.00   Generalforsamling Nelfo S – Stor 
Clarion Hotel The Hub        
Oslo
21. mai - 09.00   Kurs Plan- og Bygningsloven
Nelfo S arrangerer kurs i våre lokaler   
Mjøndalen
22. mai    Styremøte Nelfo Buskerud og Elfob 
Mjøndalen
23. mai - 14.00   Buskerud Elektro messe
Leverandører arrangerer
Drammen, Skur 1
27. mai - 12.00   Medlemsmøte Hadeland Utsettes
27. mai - 1500         Medlemsmøte om Tariff Mjøndalen
28. mai - 12.00   Medlemsmøte Hallingdal
Utsettes
4. september   Styremøte Nelfo Buskerud og Elfob  Mjøndalen
26. - 29. sept   Medlemstur Sitges v/Barcelona
24. okt - 10.00   Medlemsmøte Nelfo Buskerud Vikersund
7. nov - 12.00   Medlemsmøte Hallingdal Gol
14. nov - 12.00   Medlemsmøte Ringerike m/DLE Klækken
19. nov - 12.00   Medlemsmøte Hadeland Jevnaker
21. november   Styremøte Nelfo Buskerud og Elfob  Mjøndalen
26. nov. - 12.00   Medlemsmøte Midt Fylket Vikersund
04. des. - 12.00   Medlemsmøte Drammen Drammen

 

       
2020      
14. februar   Generalforsamling Nelfo Buskerud og ELFOB Drammen
14. februar   Nelfo Buskerud 90 års jubileum  

 


Styret Nelfo-Buskerud:

Leder:
Jarle Popperud
Forenede Montører AS
Industriveien 13
3610 KONGSBERG
Privatadresse: Bergmannsveien 214, 3615 Kongsberg
Mobil: 90166765
Telefon: 32771818
Faks: 32771833
Mail: jarle@fmkongsberg.no

Nestleder:
Leif Steinar Larsen
Bravida Norge AS Avd. Drammen
Hotvetalleen 11
3018 Drammen
Mobil    952 51 927
Mail: leif.steinar.larsen@bravida.no

Styremedlem:
Vegard Jelstad
Krøderen Elektro AS
Eikerveien 38, 3340 Åmot
Mobil 92011706
Telefon 3215073
Faks 32785511
Mail vj@eke.no

Styremedlem:
Marius Waagaard
Brdr. Helgesen Eftf
Postboks 3138, 3501 Hønefoss 
Telefon : 32140140
Mobil: 950 58 560
Mail: mw@brhelgesen.no

Styremedlem:
Espen Kindberg
Kindberg Elektriske
Gjørudenga 20
3520 JEVNAKER
Telefon 61323202
Mobil: 928 80 604
Mail: espen@kindberg-el.no

Varamedlemmer:
Ellen Kolstad
Wilh. Kolstad AS
Dr. Narverudsvei 24
3024 Drammen
Mobil: 932 22 023
Mail: ellen@wilh-kolstad.no

Varamedlemmer:
Eivind Strand
Hurum Elektro AS
Østre Strandvei 12,
3482 Tofte
Mobil: 454 38 777
Mail: eivind@hurumel.no

 

Postadresse NELFO Buskerud
Orkidéhøgda 10
3050 Mjøndalen