Lokalforeninger

Nelfo har 26 lokalforeninger som ivaretar medlemmenes lokale interesser innenfor det distriktet som foreningen omfatter. Lokalforeningene er ryggraden og samlingspunkt for utviklingen av organisasjonen. Lokalforeningen har egen regionsjef og eget styre. Lederne er ansatt i Nelfo sentralt med tittel regionsjef. De arbeider for å fremme medlemmenes interesser sentralt og lokalt. 

©Fotograf John Petter Reinertsen