Utvikle betingelsene for lønn og tariff

 

Lønns – og tariffområdet er en bærebjelke for et seriøst og ordentlig arbeidsliv. Samtidig er lønns og tariffområdet en vesentlig faktor for å kunne bygge konkurransekraft i et marked som blir mer konkurranseutsatt og globalisert.

 Nelfo arbeider for å utvikle seriøse og konkurransedyktige lønns – og tariffavtaler. Dette krever høy kompetanse, gode samarbeidsrelasjoner med våre motparter, og løpende faglig og juridisk rådgivning til våre medlemsbedrifter.