Sikkerhet og kvalitet

Målsetting

  • NELFO-merket skal være et anerkjent og attraktivt kvalitetsstempel
  • Høy kvalitet og feilfri utførelse på medlemmenes leveranser
  • Levere anlegg som ivaretar brukernes behov

Tiltak/fokusområder

  • Videreutvikle «5 sikre» innenfor flere fag- og leveranseområder
  • Synliggjøre verdien av å benytte seriøse aktører til installasjon av el og ekom
  • Utvikle verktøy slik at medlemsbedriftene dokumenterer utført arbeid i henhold til myndighetskrav
  • Aktiv deltakelse i norm- og standardkomiteer
  • Støtte medlemmene vedrørende teknisk regelverk og praktisk utførelse