Nelfo Sogn og Fjordane

Nelfo Sogn og Fjordane tek i vare medlemmane sine interesser i fylket. Som medlem kan du bygge ditt eige nettverk med andre medlemmar! Utdanning, elsikkerheit og lokal næringspolitikk er viktige saker i lokalforeininga. 

Medlemsfordeler
Her finn du oversikt over medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn
Meld deg inn i Nelfo Sogn og Fjordane her.  

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Sogn og Fjordane vert leia av regionssjef. Ta kontakt  om du har spørsmål vedkomande møte i lokalforeininga, innmelding, medlemstilbod eller liknande. Regionsjefen er limet i lokalforeininga, og er fast tilsett i organisasjonen. 

Medlemmer i Sogn og Fjordane
Lurer du på kven som er medlem i Nelfo Sogn og Fjordane? Du finn komplett medlemsoversikt inndelt i kommunar her.  

Kurs
Medlemmane i Nelfo Sogn og Fjordane er opptekne av kompetanseheving. Vår viktigaste kursleverandør er Nelfoskolen. Les meir om kva kurs Nelfoskolen tilbyr på landsbasis her.  

Opplæringskontor
Nelfo Sogn og Fjordane er eigar av OFEL Sogn og Fjordane som er opplæringskontor i faga: Elektrikar, Telekommunikasjonsmontør og Automatikkar. Ta kontakt med Regionsjef Bjarte Heggheim om du har spørsmål om lærling, lærekontrakt, læreplanar eller liknande.

Styremedlemmer Nelfo Sogn og Fjordane:

Geir Saltkjel - styreleiar
Ulvesund Elektro AS
6704 DEKNEPOLLEN
Mob: 957 49 990
E-mail: geir@ulvesund-elektro.no 

Ronny Kjøde
Henden Elektro AS
Sørstrandsvegen 6
6823 SANDANE
Mob:952 96 150
E-mail: ronny@hendenelektro.no

Agnar Holen
Holen Installasjon AS
Nestangen
6856 SOGNDAL
Mob: 97 00 33 61
E-mail: agnar@holen-installasjon.no

Harald Aam
Caverion - Førde
Hafstadvegen 76  
6813 FØRDE
Mob: 917 16 006
E-mail: harald.aam@caverion.com

Besøksadresse Nelfo Sogn og Fjordane:
Concord, Firdavegen 6, 6805 Førde
Telefon: 57 82 14 22