Om Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Vår fremste målsetting er å skape best mulig rammebetingelser for medlemsbedriftene. Dette vil gi basis for god lønnsomhet og økt konkurransekraft.

©Fotograf John Petter Reinertsen

Nelfo, sammen med medlemsbedriftene, skal gjennom vår kompetanse være en viktig del av løsningen på vår tids viktige samfunnsutfordringer. Vi skal være en viktig bidragsyter for å sikre et seriøst arbeidsliv og vi skal sikre teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Vi sitter på mange løsninger som skal sikre overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Vi har løsninger på hvordan vi skal møte eldrebølgen, bygge en mer moderne teknisk infrastruktur, utvikle smartere bygg, en smartere maritim sektor og et mer moderne, mer funksjonelt og samfunnssikkert samfunn.

Medlemsbedriftene i Nelfo skal, sammen med morgendagens medlemsbedrifter, bidra til å utvikle et smartere samfunn. Det krever smarte medarbeidere, og det krever et enda smartere Nelfo. Sammen bygger vi en sterkere fremtid – smartere.

Nelfos strategier
Les Nelfos mål og strategier her

Vedtekter
Les Nelfos lover og vedtekter her

Etiske retningslinjer
Les Nelfos etiske retningslinjer her  

Nye medlemmer
Les retningslinjer for opptak av nye medlemmer her

Nelfos søsterorganisasjoner