Nelfo forsikringer


Ulykkesforsikring
De fleste ulykker skjer i hjemmet

Ulykkesforsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom.

Forsikringen dekker de ansatte ved ulykke hele døgnet.

Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid.

Forsikringen dekker varig arbeidsuførhet, varig medisinsk invaliditet og død som skyldes ulykke og ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen. 

 

For mer informasjon, kontakt vår samarbeidspartner:
Pareto Forsikringsmegling AS, Postboks 32, 4661 Kristiansand
Telefon: 913 24 013 
Epostnelfo@pareto.no