Nelfo forsikringer


Bilforsikring
Fri kjørelengde. Ingen bonustap ved skade

SLIK ER FORSIKRINGEN BYGD OPP:
» Trafikkansvar - den obligatoriske trafikkforsikringen som gjelder ved trafikkuhell. Dekningen erstatter personskader, samt skader som påføres andres kjøretøy og eiendom.
» Delkasko - gir erstatning ved brannskade, tyveri av eller fra kjøretøyet og skade etter tyveriforsøk, glasskader samt veihjelp.
» Kasko – erstatter vognskade i tillegg til alle skader under delkasko.

HVA OMFATTES?
» Trafikkansvar
» Fører- og passasjerulykke
» Brann og tyveri
» Skifte og reparasjon av glass
» Veihjelp
» Vognskade
» Begrenset identifikasjon
» Leiebil - dekkes i inntil 10 dager
» Dekk og felger
» Fastmontert tilleggsutstyr
» Rettshjelp
» Kriseforsikring
» Yrkesløsøre

Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret.
For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt forsikringsavtalen.

NB! Ved skade er det den enkelte bedrift sin forsikringsavtale og vilkår som gjelder. 

 

For mer informasjon, kontakt vår samarbeidspartner:
Pareto Forsikringsmegling AS, Postboks 32, 4661 Kristiansand
Telefon: 913 24 013 
Epostnelfo@pareto.no