Nelfos medlemsmerke

Medlemmer som ønsker å vise sin tilknytning til Nelfo, kan bruke Nelfos merke for å profilere seg. Nelfo-merket symboliserer fagkunnskap, kvalitet, trygghet og felles kraft. Merket gir kundene trygghet og følelse av solid utført håndverk.

Merkemanualens innhold
Merkemanualen inneholder råd for bruk av merket, forskjellige varianter av merket, farger og eksempler på hvordan merket kan brukes i forbindelse med profilering av Nelfos medlemmer. Manualen omhandler kun merket og ikke andre profileringselementer i Nelfos profilprogram.

Last ned Merkemanualen her (Kun medlemmer)

Tilpasse firmaprofiler
Merkemanualen er ikke ment for utforming av firmaprofiler. Det gir eksempler på hvordan Nelfo-merket kan tilpasses disse.

Økt bevissthet og tillit
Gjennomført bruk av merket gir økt bevissthet og tillit både hos kunder og medarbeidere. Derfor er det viktig at manualens regler for bruk av merket følges. 

Kun for medlemmer
Det er kun Nelfo-medlemmer som har lov til å benytte seg av Nelfo-merket. Er du i tvil om bruken av manualen ta kontakt med din lokalforening eller Nelfo sentralt.

Her kan du laste ned ZIP-filpakken som inneholder alle varianter av Nelfo-merkene (Kun medlemmer)

Her kan du se og laste ned de mest benyttede logoer