Nelfo Forsikring

Nelfos medlemsbedrifter bruker mye penger på forsikringer, spesielt yrkesskadeforsikring. Nelfo tilbyr derfor medlemmene en skreddersydd forsikring til en svært gunstig pris.

Nyhet: Les om vår nye Byggaratiforsikring her

Se også: "Kjempetilbud på yrkesskade og gruppelivsforsikring" :

  • Premiene på yrkesskadeforsikring reduseres i 2017 med nesten 20 prosent for elektrikere. For kontoransatte er premien i 2017 kr. 495. 
  • For 50 øre per time får bedriften gruppelivsforsikring med en dekning per ansatt på 10G (10 x grunnbeløpet = 852.450,- for tiden). 

Forsikringen er skreddersydd for vår bransje, og er både relevant og riktig priset.

Fordeler

  • Lav premie
  • Markedets beste vilkår
  • Gode forsikringsoppgjør

Les mer om forsikringsavtalen og last ned brosjyren her

Kontaktdata 
Dersom du ønsker å høre mer om forsikringstilbudet, kontakt vår samarbeidspartner Pareto:

Dyre yrkesskadeforsikringer
Myndighetene har bestemt at bedriften selv må stå for dekning av yrkesskader. Nelfo har derfor lagt til rette for en særdeles god ordning via Nelfo Forsikring.

Last ned rutinehåndbok for forsikring personskade 2016 her. 

Les artikkelen: Nelfo Forsikring: Spesialtilpasset og billigst.