Strømulykkeapp

Ta i bruk strømulykkeappen som på en enkel og oversiktlig måte viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker.

Her kan du laste ned appen og se demo av strømulykkeappen:


Last ned app for iphone her. Last ned app for android her.Du må melde fra om strømulykker til myndighetene
Arbeidsgiver plikter å melde inn alle elulykker på arbeidsplassen til myndighetene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) regner elulykker som ulykker hvor noen får skader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer. DSB har et elektronisk skjema som må fylles ut og leveres inn når slike skader skjer, og alvorlige ulykker må også meldes inn over telefon.

Skademelding til NAV
Alvorlige arbeidsulykker skal også alltid meldes inn til arbeidstilsynet og politiet. I tillegg har arbeidsgiveren plikt til å sende skademelding til NAV. Du kan lese mer på arbeidstilsynets sider 

Man bør også melde inn skaden til den skaddes forsikringsselskap, for å forenkle prosessen med en eventuell erstatningsutbetaling.

Meld fra - ring!
Strømulykker meldes på telefon til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved det regionskontoret som dekker det området hvor ulykken har inntruffet. Arbeidstilsynet kan nås på telefonnummer 731 99 700

 

Her finner du mere informasjon om strømulykker