Nelfos ordbok

Nelfos engelsk/norsk - norsk/engelsk ordbok

Gratis ordbok (norsk/engelsk, engelsk/norsk).

Log inn her: