NISS - Interessegruppen for skipsinstallasjon og service

Interessegruppen for Skipsinstallasjon og Service, NISS, har som formål å utvikle samarbeid og skape et felles miljø mellom elektroentreprenørene innen skipsinstallasjon og service. Interessegruppen har 20 medlemsbedrifter, som representerer ca 800 ansatte. 

NISS skal bidra til å bygge opp et nettverk innenfor skipsinstallasjoner og service, med aktører fra myndigheter, leverandører, skipsverft, konsulenter, bransjeorganisasjoner, elektroentreprenører, forsikring og andre aktuelle grupperinger. Hovedformålet med interessegrupper er i vid forstand å drive medlemsservice.

Hovedområder
NISS har flere hovedområder som skal spesielt vektlegges:

  • Lønns- og tariffspørsmål som har spesiell relevans for skipsinstallasjon 
  • Utvikling av økonomi- og prosjektstyringssystemer 
  • Legge forholdene til rette for å sikre en mest mulig rasjonell personellutnyttelse innen skipsinstallasjon 
  • Bidra til å styrke verftsindustrien, slik at skipsbransjen som helhet blir mest mulig konkurransedyktig

 

Nelfo-NISS medlemmer 
  
LOS Elektro AS       Electro Automation Austevoll AS
v/Jakob Særsten       v/Rune Kolbeinsvik
5430 Bremsnes       Postboks 38, 5394 Kolbeinsvik
Mob 481 62 111       Mob 952 91 901
jakob@los-elektro.no     rune.kolbeinsvik@el-aus.no
         
Kvinnherad Elektro AS       HAFS Elektro og Rør AS
v/Erling Enæs       v/Rolf Eide
POB 23, 5486 Rosendal       Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke
Mob 950 80 799       Mob 975 05 148
ebe@k-el.no     rolf@hafs-elektro.no
         
Havyard Ship Technology AS       Vassnes Power AS
v/Kim Andre Salbu       v/Helge Vassnes
Leirvik, 6953 Leirvik i Sogn       Postboks 192, 5588 Ølen
Mob 95 99 70 20       Mob 902 82 177
KimAndre.Salbu@havyard@com       helge@vassnes.com
         
Maritim Elektro AS       HG Teknikk AS
v/Morten Berhovde       v/Tor Marthin Sørli
Omavegen 210,
5632 Omastrand
      Postboks 124 
6069 Hareid

Mob 906 86 611       Mob 918 83 800
mbe@maritimelektro.no     tms@hareidgroup.com
         
Ulstein Elektro Installasjon AS       J.M. Hansen Maritim AS
v/Dagbjørn Myklebust       v/Nina Hjort
POB 158, 6067 Ulsteinvik       Postboks 2604, 9273 Tromsø
Mob 905 45 468       Mob 416 05 904 
dagbjorn.myklebust@ulstein.com     nina.hjort@jmhansen.no
         
ACEL AS       Brattvaag Electro AS
v/Klaus Kjerstad       v/Bjørn Halfdan Leine 
Postboks 1513, 6025 Ålesund       Postboks 104, 6282 Brattvåg
Mob 416 68 626       Mob 959 94 533
klaus.kjerstad@acel.no     bjorn.leine@brattvaag-electro.no
         
Teknisk Bureau       Harstad Elektro AS
v/Reidar Notland       v/Arild Albrigtsen
Ringveien 6, 5412 Stord       Margrethe Jørgensens Vei 3, 9406 Harstad
Mob 905 71 980       Mob 907 77 455
reidar.notland@tekb.no     arild@harstad-elektro.no
         
IMES AS       Flekkefjord Elektro AS
v/Terje Wilhelmsen       v/Tomas Mumme Osen
POB 2008, 9265 Tromsø
      Svegeskogen 7, 4400 Flekkefjord
Mob 901 75 854       Mob 911 96 337 
terje@imes.no     tmo@felektro.no
         
Vik Elektro AS       Elcom AS
v/Willy Kåre Vik       v/Dagfinn Eriksen 
6393 Tomrefjord       Storgata 11, 7900 Rørvik
Mob 918 88 100       Mob 951 08 071
willy@vikelektro.no       dagfinn.eriksen@elcom-as.no
         
Ulvesund Elektro AS        
v/Geir Saltkjel         
Pb 1013, 6704 Deknepollen        
Mob 957 49 990        
geir.saltkjel@ulvesund-elektro.no