NISS - Interessegruppen for skipsinstallasjon og service

Interessegruppen for Skipsinstallasjon og Service, NISS, har som formål å utvikle samarbeid og skape et felles miljø mellom elektroentreprenørene innen skipsinstallasjon og service. Interessegruppen har 20 medlemsbedrifter, som representerer ca 800 ansatte. 

NISS skal bidra til å bygge opp et nettverk innenfor skipsinstallasjoner og service, med aktører fra myndigheter, leverandører, skipsverft, konsulenter, bransjeorganisasjoner, elektroentreprenører, forsikring og andre aktuelle grupperinger. Hovedformålet med interessegrupper er i vid forstand å drive medlemsservice.

Hovedområder
NISS har flere hovedområder som skal spesielt vektlegges:

  • Lønns- og tariffspørsmål som har spesiell relevans for skipsinstallasjon 
  • Utvikling av økonomi- og prosjektstyringssystemer 
  • Legge forholdene til rette for å sikre en mest mulig rasjonell personellutnyttelse innen skipsinstallasjon 
  • Bidra til å styrke verftsindustrien, slik at skipsbransjen som helhet blir mest mulig konkurransedyktig

 

NELFO-NISS medlemmer pr. 1.1.2016
  
LOS Elektro AS       Electro Automation Austevoll AS
v/Jakob Særsten       v/Rune Kolbeinsvik
5430 Bremsnes       Postboks 38, 5394 Kolbeinsvik
Tlf 53 42 21 00
Mob 481 62 111
      Mob 952 91 901
jakob@los-elektro.no     rune.kolbeinsvik@el-aus.no
         
Kvinnherad Elektro AS       HAFS Elektro og Rør AS
v/Erling Enæs       v/Rolf Eide
POB 23, 5486 Rosendal       Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke
Tlf 53 48 28 00
Mob 950 80 799
      Tlf 57 78 69 09
Mob 975 05 148
ebe@k-el.no     rolf@hafs-elektro.no
         
Havyard Ship Technology AS       Vassnes Power AS
v/Kim Andre Salbu       v/Helge Vassnes
Leirvik, 6953 Leirvik i Sogn       Postboks 192, 5588 Ølen
Mob 95 99 70 20       Mob 902 82 177
KimAndre.Salbu@havyard@com     helge@vassnes.com
         
Maritim Elektro AS       HG Teknikk AS
v/Morten Berhovde       v/Tor Marthin Sørli
Omavegen 210,
5632 Omastrand
      Postboks 124, 6069 Hareid
Tlf 56 55 05 60
Mob 906 86 611
      Tlf 70 09 58 32
Mob 918 83 800
mbe@maritimelektro.no     tms@hareidgroup.com
         
Ulstein Elektro Installasjon AS       J.M. Hansen Maritim AS
v/Kjell-Arve Vatne       v/Nina Hjort
POB 278, 6067 Ulsteinvik       Postboks 2604, 9273 Tromsø
Tlf 70 00 88 35
Mob 478 78 270
      Tlf 77 66 55 00
Mob 416 05 904 
kjell-arve.vatne@ulstein.com     nina.hjort@jmhansen.no
         
ACEL AS       Brattvaag Electro AS
v/Klaus Kjerstad       v/Fredrik Løken
Postboks 1513, 6025 Ålesund       Postboks 104, 6282 Brattvåg
Tlf 70 11 17 30
Mob 416 68 626
      Tlf 70 20 81 45
Mob 994 54 759
klaus.kjerstad@acel.no     fredrik.loken@brattvaag-electro.no
         
Teknisk Bureau       Harstad Elektro AS
v/Reidar Notland       v/Arild Albrigtsen
Ringveien 6, 5412 Stord       Margrethe Jørgensens Vei 3, 9406 Harstad
Tlf 53 40 93 00
Mob 905 71 980
      Tlf 77 04 00 20
Mob 907 77 455
reidar.notland@tekb.no     arild@harstad-elektro.no
         
IMES AS       Flekkefjord Elektro AS
v/Terje Wilhelmsen       v/Tomas Mumme Osen
POB 2008, 9265 Tromsø
      Svegeskogen 7, 4400 Flekkefjord
Tlf 77 66 46 00
Mob 901 75 854
      Tlf 38 32 63 20
Mob 911 96 337 
terje@imes.no     tmo@felektro.no
         
Vik Elektro AS      
v/Willy Kåre Vik      
6393 Tomrefjord      
Tlf 71 18 20 00
Mob 918 88 100
     
willy@vikelektro.no