Elinstallasjon

Effektiv strømforsyning er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Det omfatter private og offentlige bygg, industrien, transportsektoren og alle former for infrastruktur. Mengden av elektriske systemer og utstyr vokser i takt med avhengighetsforholdet, også det som faller inn under samfunnskritiske systemer. 

Et godt gjennomtenkt og planlagt installert elektrisk anlegg sikrer stabil ytelse. Feilaktig utførte elektroinstallasjoner kan forårsake unødvendige driftsforstyrrelser, ulykker og skader. Myndighetene har derfor definert visse kriterier og krav for å sikre at elektroarbeid utføres på en profesjonell og sikker måte. Nødvendige lisenser og kvalifikasjoner skal være på plass.  

Alle foretak som foretar elektroinstallasjon må være registrert i det sentrale Elvirksomhetsregisteret før de lovlig kan tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 

Elektroinstallatører som er medlem av Nelfo finner du her

Virksomhetsområder:

Bygg
Energiområdet
Industri
Medisinske områder
Eksplosjonsfarlige områder
Samferdsel
Skipinstallasjon
Ekom/IT/Infrastruktur
Prosjektering
Elkontroll

Les mer om elsikkerhet her 

Ekomnettinstallatørerene har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som ekomentreprenører. Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett.

Ekomnettinstallatører som er medlem av Nelfo finner du her

Les mer om IKT/ekom